NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2006 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
2 2006 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg Gugatan Sederhana Musyarakah file(PDF)
3 2006 248/Pdt.G/2006/PA.Bkt Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
4 2006 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg Perbankan Syariah (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
5 2006 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
6 2006 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Gugatan Sederhana Musyarakah file(PDF)
7 2008 419/Pdt.G/2008/PA.SEL Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
8 2010 1165/Pdt.G/2010/PA.Pbg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
9 2010 0882/Pdt.G/2010/PA.Sit Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
10 2010 0882/Pdt.G/2010/PA.SIT Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
11 2011 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Bisnis Syariah Murabahah file(PDF)
12 2011 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl Perbankan Syariah Mudharabah file(PDF)
13 2011 0700/Pdt.G/2011/PA.BtI Gugatan Sederhana Wadhiah file(PDF)
14 2012 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk Perbankan Syariah Mudharabah file(PDF)
15 2012 2129/Pdt.G/2012/PA.Pbg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
16 2012 1731/Pdt.G/2012/PA.MLG Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
17 2012 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
18 2013 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
19 2013 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
20 2013 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
21 2013 1173/Pdt.G/2013/PA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
22 2013 1349/Pdt.G/2013/PA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
23 2014 02/E.SY/Pdt.G/2014/PA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
24 2014 03/Pdt.G-Eks/2014/PA.Badg Perbankan Syariah Mudharabah file(PDF)
25 2014 02/E.SY/Pdt.G-2014/PA.Bdg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
26 2014 310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
27 2014 0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
28 2014 0312/Pdt.G/2014/PA. Pbg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
29 2014 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
30 2014 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
31 2014 1100/Pdt.G/2014/PA.Pbg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
32 2014 1101/Pdt.G/2014/PA.Pbg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
33 2014 89/Pdt.G/2014/PA.Mr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
34 2014 8/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah (Perlawanan Lelang Eksekusi) Uncategory file(PDF)
35 2014 98/Pdt.G/2014/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
36 2015 48/Pdt.G/2015/PTA.Yk Bisnis Syariah Murabahah file(PDF)
37 2015 1255/Pdt.G/2015/PA. Pbg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
38 2015 1458/Pdt.G/2015/PA.Pbg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
39 2015 2578/Pdt.G/2015/PA.Mr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
40 2015 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
41 2015 55/Pdt.G/2015/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
42 2015 1393/Pdt.G/2015/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
43 2015 2303/Pdt.G/2015/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
44 2015 5/Pdt.G/2015/PTA.Jb Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
45 2015 37/Pdt.G/2015/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
46 2015 142/Pdt.G/2015/PA. Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
47 2016 27/Pdt.G/2016/PTA.Yk Perbankan Syariah murabahah file(PDF)
48 2016 320/Pdt.G/2015/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
49 2016 321/Pdt.G/2016/PA.Pbg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
50 2016 325/Pdt.G/2016/PA.Pbg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
51 2016 326/Pdt.G/2016/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
52 2016 1635/Pdt.G/2016/PA.Bgl Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
53 2016 1636/Pdt.G/2016/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
54 2016 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
55 2016 1024/Pdt.G/2016/PA.Lmg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
56 2016 0920/Pdt.G/2016/PA.Gtlo wanprestasi murabahah file(PDF)
57 2016 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
58 2016 0599/Pdt.G/2016/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
59 2016 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
60 2016 1635/Pdt.G/2016/PA.Bgl Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
61 2016 1636/Pdt.G/2016/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
62 2016 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
63 2016 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
64 2016 01/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Syariah Murabahah file(PDF)
65 2016 02/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Syariah Murabahah file(PDF)
66 2016 03/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Syariah Murabahah file(PDF)
67 2016 04/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
68 2016 06/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
69 2016 08/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
70 2016 09/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
71 2016 10/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
72 2016 12/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
73 2016 13/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
74 2016 14/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
75 2016 16/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
76 2016 15/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
77 2016 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
78 2016 19/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
79 2016 21/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
80 2016 22/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
81 2016 23/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
82 2016 24/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
83 2016 25/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
84 2016 26/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
85 2016 27/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
86 2016 20/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
87 2016 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
88 2016 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
89 2016 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk Perlawanan Parate Eksekusi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
90 2016 1576/Pdt.G/2016/PA.Tmk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
91 2016 457/Pdt.G/2016/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
92 2016 765/Pdt.G/2015/PA.Pbr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
93 2016 1738/Pdt.G/2016/PA.Pbr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
94 2016 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng Gugatan Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
95 2016 14/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
96 2016 36/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
97 2016 55/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
98 2016 229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
99 2016 727/Pdt.G/2016/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
100 2016 0157/Pdt.G/2016/PA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
101 2016 1884/Pdt.G/2016/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
102 2016 2461/Pdt.G/2016/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
103 2016 1575/Pdt.G/2016/PA.Bpp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
104 2016 13/Pdt.G/2016/PTA JK Ekonomi Syariah Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi file(PDF)
105 2016 312/Pdt.G/2016/PTA.Sby Perbuatan Melawan Hukum Uncategory file(PDF)
106 2016 92/Pdt.g/2016/PTA JK Ekonomi Syariah (Perlawanan atas Eksekusi Lelang) Murabahah file(PDF)
107 2016 351/Pdt.G/2016/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
108 2017 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
109 2017 1903/Pdt.G/2017/PA.Badg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
110 2017 63/Pdt.G/2017/PTA.Yk. Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
111 2017 74/Pdt.G/2017/PTA.Yk. Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
112 2017 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
113 2017 0517/Pdt.G/2017/PA.Bgl Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
114 2017 0548/Pdt.G/2017/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
115 2017 806/Pdt.G/2017/PA.Bgl Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
116 2017 1415/Pdt.G/2017/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
117 2017 1006/Pfdt.G/2017/PA.Mr Ekonomi Syariah (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
118 2017 1566/Pdt.G/2017/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
119 2017 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
120 2017 1168/Pdt.G/2017/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
121 2017 2500/Pdt.G/2017/PA.Lmg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
122 2017 1391/Pdt.G/2017/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
123 2017 275/Pdt.G/2017/PA.Bky Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
124 2017 0238/Pdt.G/2017/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
125 2017 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
126 2017 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
127 2017 2500/Pdt.G/2017/PA.Kbm Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
128 2017 517/Pdt.G/2017/PA.Bgl Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Ijarah file(PDF)
129 2017 0548/Pdt.G/2017/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
130 2017 806/Pdt.G/2017/PA.Bgl Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
131 2017 1415/Pdt.G/2017/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
132 2017 1566/Pdt.G/2017/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
133 2017 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
134 2017 3286/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr Ekonomi Syariah Ingkar Janji (Wanprestasi) file(PDF)
135 2017 2345/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
136 2017 0460/Pdt.G/2017/PA.Ngw Gugatan Sederhana Ijarah file(PDF)
137 2017 0244/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
138 2017 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr Ekonomi Syariah Ingkar Janji (Wanprestasi) file(PDF)
139 2017 0403/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
140 2017 0404/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
141 2017 2207/Pdt.G/2017/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
142 2017 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
143 2017 1415/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
144 2017 1487/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
145 2017 5718/Pdt.G/2017/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
146 2017 1224/Pdt.G/2017/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
147 2017 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk BI cheking_Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
148 2017 435/Pdt.G/2017/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
149 2017 1717/Pdt.G/2017/PA.Tmk Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
150 2017 589/Pdt.G/2017/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
151 2017 0136/Pdt.G/2017/PA.Mtk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
152 2017 0215/Pdt.G/2017/PA.Mtk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
153 2017 694/Pdt.G/2017/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
154 2017 1030/Pdt.G/2017/PA-Lpk. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
155 2017 695/Pdt.G/2017/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
156 2017 1031/Pdt.G/2017/PA.Lpk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
157 2017 1459/Pdt.G/2017/PA-Lpk Ekonomi Syariah Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
158 2017 202/Pdt.G/2017/PA.Pbr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
159 2017 965/Pdt.G/2017/PA.Pbr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
160 2017 1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
161 2017 470/Pdt.G/2017/PA.Plk Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
162 2017 91/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
163 2017 144/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
164 2017 689/Pdt.G/2017/PA.MLG Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
165 2017 36/Pdt.G/2017/PTA.Pdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
166 2017 237/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
167 2017 877/Pdt.G/2017/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
168 2017 149/Pdt.G/2017/PTA.Mks Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
169 2017 7/Pdt.G/2017/PTA.Jb Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
170 2017 6/Pdt.G/2017/PTA.Ptk Wanprestasi Murabahah file(PDF)
171 2017 20/Pdt.G/2017/PTA.Jb Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
172 2017 32/Pdt.G/2017/PTA.Ptk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
173 2017 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
174 2017 0036/PdtG/2017/PTA_Pdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
175 2017 30/Pdt.G/2017/PA.PST Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
176 2017 0041/PdtG/2017/PTA_Pdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
177 2017 86/Pdt.G/2017/PA.PST Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
178 2017 08/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
179 2017 29/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
180 2017 54/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
181 2017 96/Pdt.G/2017/PTA.Sby Perbuatan Melawan Hukum Uncategory file(PDF)
182 2017 120/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
183 2017 138/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
184 2017 338/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
185 2018 17/Pdt.G/2018/PTA.Yk Bisnis Syariah Murabahah file(PDF)
186 2018 21/Pdt.G/2018/PTA.Yk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
187 2018 28/Pdt.G/2018/PTA.Yk Perbankan Syariah murabahah file(PDF)
188 2018 31/Pdt.G/2018/PTA.Yk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
189 2018 62/Pdt.G/2018/PTA.Yk. Perbankan Syariah mudharabah file(PDF)
190 2018 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk. Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
191 2018 70/Pdt.G/2018/PTA.Yk. Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
192 2018 3902/Pdt.G/2018/PA.Badg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
193 2018 2300/Pdt.GS/2018/PA.Ba Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
194 2018 861/Pdt.G/2018/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
195 2018 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
196 2018 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
197 2018 0144/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
198 2018 181/Pdt.G/2018/PA.Kbm Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
199 2018 25/Pdt.G/2018/PTA.Pdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
200 2018 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
201 2018 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
202 2018 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
203 2018 5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
204 2018 10/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
205 2018 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
206 2018 1482/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr Ekonomi Syariah Ingkar Janji (Wanprestasi) file(PDF)
207 2018 1481/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
208 2018 0567/Pdt.G/2018/PA.Ngw Gugatan Sederhana Ijarah file(PDF)
209 2018 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
210 2018 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
211 2018 1615/Pdt.G/2018/PA.Wng Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
212 2018 4844/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
213 2018 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
214 2018 393/Pdt.G/2018/PA.Tmk Perlawanan Eksekusi HT Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
215 2018 491/Pdt.G/2018/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
216 2018 48/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
217 2018 1065/Pdt.G/2018/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
218 2018 229/Pdt.G/2018/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
219 2018 242/Pdt.G/2018/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
220 2018 0760/Pdt.G/2018/PA.Plg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
221 2018 2021/Pdt.G/2018/PA.Plg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
222 2018 402/Pdt.G/2018/PA.Botg Ekonomi Syariah Qarddan file(PDF)
223 2018 2275/Pdt.G/2019/PA.Plg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
224 2018 402/Pdt.G/2018/PA.Botg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
225 2018 674/Pdt.G/2018/PA.Pwl Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
226 2018 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
227 2018 1938/Pdt.G/2018/PA.Smg Perbankan Syariah Syirkah file(PDF)
228 2018 0214/Pdt.G/2018/PA.Sglt Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
229 2018 100/Pdt.G/2018/PA.Tng Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
230 2018 72/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
231 2018 146/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
232 2018 223/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
233 2018 1017/Pdt.G/2018/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
234 2018 2501/Pdt.G/2018/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Wakalah file(PDF)
235 2018 23/Pdt.G/2018/PTA.Jb Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
236 2018 922/Pdt.G/2018/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
237 2018 1593/Pdt.G/2018/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
238 2018 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
239 2018 23/PdtG/2018/PTA.Pdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
240 2018 1617/Pdt.G/2018/PA.Bpp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
241 2018 25/PdtG/2018/PTA.Pdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
242 2018 111/Pdt.G/2018/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
243 2018 119/Pdt.G/2018/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
244 2018 328/Pdt.G/2018/PTA.Sby Perbuatan Melawan Hukum Uncategory file(PDF)
245 2018 369/Pdt.G/2018/PTA.Sby Perlawanan Lelang Uncategory file(PDF)
246 2019 01/Pdt.G.S/2019/PA.Badg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
247 2019 27/Pdt.G/2019/PTA.Yk Perbankan Syariah, Gugatan Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
248 2019 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
249 2019 03/Pdt.GS/2019/PA.Badg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
250 2019 04/Pdt.GS/2019/PA.Badg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
251 2019 57/Pdt.G/2019/PTA.Yk. Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
252 2019 2/Pdt.GS/2019/PA.Badg Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
253 2019 3/Pdt.GS/2019/PA.Badg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
254 2019 3146/Pdt.G/2019/PA.Badg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
255 2019 3702/Pdt.G/2019/PA.Badg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
256 2019 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
257 2019 5562/Pdt.G/2019/PA.Badg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
258 2019 6165/Pdt.G/2019/PA.Bdg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
259 2019 1/Pdt.GS/2019/PA.Gs Wanprestasi Murabahah file(PDF)
260 2019 0001/Pdt.GS/2019/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
261 2019 0002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
262 2019 1348Pdt.G/2019/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
263 2019 1553/Pdt.G/2019/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
264 2019 1662/Pdt.G/2019/PA.Mr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
265 2019 1893/Pdt.G/2019/PA.Mr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
266 2019 1861/Pdt.G/2019/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
267 2019 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
268 2019 1/Pdt.GS/2019/PA.Ba Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
269 2019 2/Pdt.GS/2019/PA.Ba Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
270 2019 7/Pdt.GS/2019/PA.Ba Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
271 2019 972/Pdt.G/2019/PA.Ba Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
272 2019 1198/Pdt.G/2019/PA.Ba Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
273 2019 323/Pdt.G/2019/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
274 2019 133/Pdt.G/2019/PTA.JK Wanpretasi Murabahah file(PDF)
275 2019 143/Pdt.G/2019/PTA.JK Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
276 2019 162/Pdt.G/2019/PTA.JK Wanpretasi Wakalah file(PDF)
277 2019 1/Pdt.GS/2019/PA.Bji Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
278 2019 002/Pdt.G.S/2019/PA.Lmg Perbankan Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
279 2019 1388/Pdt.G/2019/PA.Bgr Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
280 2019 1449/Pdt.G/2019/PA.Bgr Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
281 2019 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
282 2019 5182/Pdt.G/2019/PA.Clp Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
283 2019 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
284 2019 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Lmg Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
285 2019 0005/Pdt.GS/2019/PA.Clp Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
286 2019 0006/Pdt.GS/2019/PA.Clp Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
287 2019 0010/Pdt.GS/2019/PA.Clp Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
288 2019 0010/Pdt.GS/2019/PA.Clp Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
289 2019 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
290 2019 620/Pdt.G/2019/Pa.Bkt Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
291 2019 001/Pdt.G.S/2019/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
292 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bgl Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
293 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
294 2019 1348/Pdt.G/2019/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
295 2019 0965/Pdt.G/2019/Pa.Jr Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
296 2019 1553/Pdt.G/2019/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
297 2019 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
298 2019 5513/Pdt.G/2019/Pa.Jr Gugatan Sederhana Musyarakah file(PDF)
299 2019 1/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
300 2019 0001/Pdt.GS/2019/PA.Ka Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
301 2019 0001/Pdt.GS/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
302 2019 1861/Pdt.G/2019/PA.Bgl Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
303 2019 0002/Pdt.GS/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
304 2019 9/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
305 2019 0003/Pdt.GS/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
306 2019 369/Pdt.G/2019/PA.Bkt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
307 2019 0004/Pdt.GS/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
308 2019 0005/Pdt.GS/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)
309 2019 0006/Pdt.GS/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)
310 2019 0007/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)
311 2019 0008/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
312 2019 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
313 2019 0613/Pdt.G/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
314 2019 3213/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
315 2019 3753/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
316 2019 3870/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
317 2019 13/Pdt.G/2019/PTA.MU Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
318 2019 5397/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
319 2019 5398/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
320 2019 2361/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
321 2019 716/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
322 2019 715/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
323 2019 527/Pdt.G/2019/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
324 2019 611/Pdt.G/2019/PA.Tmk PMH_Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
325 2019 190/Pdt.G/2019/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
326 2019 1193/Pdt.G/2019/PA Tmk Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
327 2019 191/Pdt.G/2019/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
328 2019 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk Wanprestasi Asuransi Syariah Wakalah file(PDF)
329 2019 1603/Pdt.G/2019/PA Tmk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
330 2019 1704/Pdt.G/2019/PA Tmk Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
331 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.SIT Gugatan Sederhana (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
332 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
333 2019 1831/Pdt.G/2019/PA Tmk Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
334 2019 3/Pdt.G.S/2019/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
335 2019 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
336 2019 1882/Pdt.G/2019/PA Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
337 2019 4/Pdt.G.S/2019/PA.SIT Gugatan Sederhana (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
338 2019 1951/Pdt.G/2019/PA Tmk Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
339 2019 5/Pdt.G.S/2019/PA.SIT Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
340 2019 2129/Pdt.G/2019/PA.Po Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
341 2019 1468/Pdt.G/2019/PA.Po Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
342 2019 0778/Pdt.G/2019/PA.Plg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
343 2019 1122/Pdt.G/2019/PA.Plg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
344 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
345 2019 1343/Pdt.G/2019/PA.Pbr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
346 2019 5/Pdt.G.S/2019/PA.Smg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
347 2019 1446/Pdt.G/2019/PA.Pbr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
348 2019 6/Pdt.G.S/2019/PA.Smg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
349 2019 7/Pdt.G.S/2019/PA.Smg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
350 2019 85/Pdt.G/2019/PA.Sjj Wanprestasi Uncategory file(PDF)
351 2019 0332/Pdt.G/2019/PA.Sglt Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
352 2019 345/Pdt.G/2019/PA.Tng Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
353 2019 847/Pdt.G/2019/PA.Tng Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
354 2019 2811/Pdt.G/2019/PA.Tng Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
355 2019 261/Pdt./2019/PA.Tte Wanprestasi Murabahah file(PDF)
356 2019 0143/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
357 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Spg Wanprestasi Murabahah file(PDF)
358 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.Spg Wanpretasi Murabahah file(PDF)
359 2019 362/Pdt.G/2019/PA.MLG Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
360 2019 480/Pdt.G/2019/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
361 2019 800/Pdt.G/2019/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
362 2019 1868/Pdt.G/2019/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Musyarakah file(PDF)
363 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.MLG Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
364 2019 86/Pdt.G/2019/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
365 2019 690/Pdt.G/2019/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
366 2019 1194/Pdt.G/2019/Pa.Bjm Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
367 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Wt Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
368 2019 02/Pdt.GS/2019/PA.Wt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
369 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bjn Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
370 2019 006/Pdt.G.S/2019/PA.SIT Gugatan Sederhana Qord file(PDF)
371 2019 2423/Pdt.G/2019/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
372 2019 2539/Pdt.G/2019/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
373 2019 1315/Pdt.G/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
374 2019 985/Pdt.G/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
375 2019 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
376 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bpp Ekonomi Syariah Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
377 2019 50/PdtG/2019/PTA.Pdg Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Uncategory file(PDF)
378 2019 1449/Pdt.G/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
379 2019 614/Pdt.G/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
380 2019 552/Pdt.G/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
381 2019 14/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
382 2019 13/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
383 2019 12/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
384 2019 11/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
385 2019 80/Pdt.G/2019/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
386 2019 10/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
387 2019 9/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
388 2019 106/Pdt.G/2019/PTA.Sby Perlawanan Eksekusi Uncategory file(PDF)
389 2019 8/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
390 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bta Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
391 2019 7/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
392 2019 5/Pdt.GS/2020/PA.Smn Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
393 2019 6/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
394 2019 5/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
395 2019 4/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
396 2019 3/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
397 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
398 2019 185/Pdt.G/2019/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
399 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
400 2019 506/Pdt.G/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
401 2019 223/Pdt.G/2019/PTA.Sby Perlawanan Eksekusi Uncategory file(PDF)
402 2019 193/Pdt.G/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
403 2019 240/Pdt.G/2019/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
404 2019 307/Pdt.G/2019/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
405 2019 316/Pdt.G/2019/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
406 2019 405/Pdt.G/2019/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
407 2019 441/Pdt.G/2019/PTA.Sby Perbankan Syariah Uncategory file(PDF)
408 2019 543/Pdt.G/2019/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
409 2019 0002/pdt.GS/2019/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
410 2019 0002/Pdt.GS/2019/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
411 2020 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
412 2020 27/Pdt.G/2020/PTA.Yk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
413 2020 34/Pdt.G/2020/PTA.Yk Bisnis Syariah Murabahah file(PDF)
414 2020 35/Pdt.G/2020/PTA.Yk Perbankan Syariah Talangan Haji file(PDF)
415 2020 1344/Pdt.G/2020/PA.Badg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
416 2020 42/Pdt.G/2020/PTA.Yk Perbankan Syariah Murabahah Mudharabah file(PDF)
417 2020 1/Pdt.GS/2020/PA.Gs Wanprestasi (Perdamaian) Bayistishna file(PDF)
418 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
419 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
420 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp Ekonomi Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
421 2020 7/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
422 2020 766/Pdt.G/2020/PA.Ba Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
423 2020 53/Pdt.G/2020/PTA.Pdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
424 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
425 2020 4/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
426 2020 5/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
427 2020 512/Pdt.G/2020/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
428 2020 15/Pdt.G/2020/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
429 2020 33/Pdt.G/2020/PTA.JK Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
430 2020 1/Pdt.GS/2020/PA.Mr Wanprestasi (AKTA PERDAMAIAN) Murabahah file(PDF)
431 2020 1268/Pdt.G/2020/PA/Bgr Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
432 2020 36/Pdt.G/2020/PTA.JK Wanprestasi Ijarah file(PDF)
433 2020 40/Pdt.G/2020/PTA.JK. Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
434 2020 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Lmg Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
435 2020 60/Pdt.G/2020/PTA.JK Ekonomi Syariah Istishna file(PDF)
436 2020 83/Pdt.G/2020/PTA.JK. Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
437 2020 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
438 2020 88/Pdt.G/2020/PTA.JK Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
439 2020 2625/Pdt.G/2020/PA.Lmg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
440 2020 5/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
441 2020 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
442 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
443 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
444 2020 240/Pdt.G/2020/PA.Bkt Perlawanan Pihak ketiga Murabahah file(PDF)
445 2020 001/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
446 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
447 2020 002/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
448 2020 003/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
449 2020 004/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
450 2020 005/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
451 2020 006/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
452 2020 007/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
453 2020 008/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
454 2020 2299/Pdt.G/2019/Pa.Jr Gugatan Sederhana Hawalah Wal-Musyarakah file(PDF)
455 2020 0001/Pdt.GS/2020/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)
456 2020 0002/Pdt.GS/2020/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)
457 2020 Nomor : 1/Pdt.G/2020/PTA.MU Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
458 2020 0003/Pdt.GS/2020/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)
459 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
460 2020 0004/Pdt.G.S/2020/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)
461 2020 0005/Pdt.G.S/2020/PA.Kra Perbankan Syariah Wadhiah file(PDF)
462 2020 0649/Pdt.G/2020/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
463 2020 1841/Pdt.G/2020/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
464 2020 2498/Pdt.G/2020/PA.Sby Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
465 2020 2760/Pdt.G/2020/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
466 2020 2790/Pdt.G/2020/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
467 2020 3530/Pdt.G/2020/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
468 2020 1/Pdt.GS/2020/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
469 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Plj Ekonomi Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
470 2020 99/Pdt.G/2020/PA.Tmk Jual Beli Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
471 2020 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Adl Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
472 2020 5931/Pdt.G/2020/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
473 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
474 2020 357/Pdt.G/2020/PA Tmk Perlawanan Eksekusi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
475 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Mn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
476 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
477 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
478 2020 4/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
479 2020 5/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
480 2020 176/Pdt.G/2020/PA.Kdr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
481 2020 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk Perlawanan Eksekusi HT_Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
482 2020 6/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
483 2020 1/Pdt.GS/2020/PA.Sby Gugatan Sederhana Uncategory file(PDF)
484 2020 1038/Pdt.G/2020/PA Tmk Perlawanan Eksekusi Fidusia Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
485 2020 7/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
486 2020 2/Pdt.GS/2020/PA.Sby Gugatan Sederhana Uncategory file(PDF)
487 2020 8/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
488 2020 9/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
489 2020 3/Pdt.GS/2020/PA.Sby Gugatan Sederhana Uncategory file(PDF)
490 2020 10/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
491 2020 4/Pdt.GS/2020/PA.Sby Gugatan Sederhana Uncategory file(PDF)
492 2020 11/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
493 2020 5/Pdt.GS/2020/PA.Sby Gugatan Sederhana Uncategory file(PDF)
494 2020 12/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
495 2020 13/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
496 2020 6/Pdt.GS/2020/PA.Sby Gugatan Sederhana Uncategory file(PDF)
497 2020 14/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
498 2020 15/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
499 2020 16/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
500 2020 97/Pdt.G/2020/PA.Pal Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
501 2020 510/Pdt.G/2020/PA.Pal Perbankan Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
502 2020 0001/Pdt.GS/2020/PA_Pmk Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
503 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
504 2020 1/Pdt.G.S/2020.PA.Smg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
505 2020 407/Pdt.G/2020/PA.Pbr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
506 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Plk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
507 2020 0190/Pdt.G/2020/PA.Sglt Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
508 2020 2/Pdt.G.S/2020?PA.Bjn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
509 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
510 2020 21/Pdt.G/2020/PA.Tng Gugatan Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
511 2020 22/Pdt.G/2020/PA.Tng Gugatan Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
512 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
513 2020 0001/Pdt.GS/2020/PA.TA Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
514 2020 0002/Pdt.GS/2020/PA.TA Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
515 2020 0003/Pdt.GS/2020/PA.TA Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
516 2020 0036/Pdt.G/2020/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
517 2020 173/Pdt.g/2020/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
518 2020 192/Pdt.G/2020/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
519 2020 0202/Pdt.G/2020_PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
520 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
521 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
522 2020 254/Pdt.G/2020/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
523 2020 106/Pdt.G/2020/PTA.Mks Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
524 2020 278/Pdt.G/2020/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
525 2020 68/Pdt.G/2020/PTA.Mks Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
526 2020 299/Pdt.G/2020/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
527 2020 12/Pdt.G/2020/PTA.Mks Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
528 2020 2/Pdt.G/2020/PTA.Jb Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
529 2020 0750/Pdt.G/2020/PA.MLG Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
530 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.MLG Gugatan Sederhana Wakalah file(PDF)
531 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.MLG Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
532 2020 473/Pdt.G/2020/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
533 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
534 2020 4/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn Ekonomi Syariah Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
535 2020 189/Pdt.G/2020/PA.YK Gugatan Wanprestasi Murabahah file(PDF)
536 2020 1265/Pdt.G/2020/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
537 2020 368/Pdt.G/2020/PA.Bjm Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Asuransi Syariah file(PDF)
538 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Wt Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
539 2020 361/Pdt.G/2020/PA.YK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
540 2020 810/Pdt.G/2020/PA.Bjm Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
541 2020 369/Pdt.G/2020/PA.YK Gugatan Wanprestasi Murabahah file(PDF)
542 2020 537/Pdt.G/2020/PA.Bjm Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
543 2020 1/Pdt.GS/2020/PA.YK Gugatan Sederhana Musyarakah file(PDF)
544 2020 2094/Pdt.G/2020/PA.Jbg Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
545 2020 53/Pdt.G/2020/PTA.Pdg Perlawanan Terhadap Permohonan Lelang Eskesekusi Mudharabah file(PDF)
546 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.PST Wanprestasi (Akta Perdamaian) Mudharabah bil Wakalah file(PDF)
547 2020 12/Pdt.G/2020/PTA.Pal Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
548 2020 20/Pdt.G/2020/PTA.Pal Perbankan Syariah Perlawanan Pihak ke-3 Terhadap Eksekusi Uncategory file(PDF)
549 2020 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
550 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
551 2020 44/Pdt.G/2020/PTA.Sby Perbuatan Melawan Hukum Uncategory file(PDF)
552 2020 4/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
553 2020 6/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
554 2020 07/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
555 2020 08/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
556 2020 24/Pdt.G/2020/PTA.Plg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
557 2020 9/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
558 2020 11/Pdt.G.S/2020/Pa.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
559 2020 Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
560 2020 Nomor 83/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Perlawanan Parate Eksekusi file(PDF)
561 2020 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Wakalah file(PDF)
562 2020 Nomor 88/Ptd.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Ijarah (PMH) file(PDF)
563 2020 Nomor 128/Pdt.G/20202/PTA JK Ekonomi Syariah Murabahah (PMH) file(PDF)
564 2020 149/Pdt.G/2020/PTA.Sby Perbuatan Melawan Hukum Uncategory file(PDF)
565 2020 133/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Wanprestasi file(PDF)
566 2020 152/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Perlawanan Terhadap Penetapan Sita Eksekusi file(PDF)
567 2020 222/Pdt.G/2020/PTA.Sby Perbuatan Melawan Hukum Uncategory file(PDF)
568 2020 162/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Wanprestasi file(PDF)
569 2020 194/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Ijarah (Perbuatan Melawan Hukum) file(PDF)
570 2020 238/Pdt.G/2020/PTA.Sby Perbuatan Melawan Hukum Uncategory file(PDF)
571 2020 1152/Pdt.G/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
572 2020 136/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Murabahah (Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan) file(PDF)
573 2020 1151/Pdt.G/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
574 2020 244/Pdt.G/2020/PTA.Sby Perbuatan Melawan Hukum Uncategory file(PDF)
575 2020 15/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Wanprestasi file(PDF)
576 2020 264/Pdt.G/2020/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Tirkah file(PDF)
577 2020 Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
578 2020 60/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Istishna file(PDF)
579 2020 136/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
580 2020 143/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Wanprestasi file(PDF)
581 2020 413/Pdt.G/2020/PTA.Sby Perbuatan Melawan Hukum Uncategory file(PDF)
582 2020 487/Pdt.G/2020/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
583 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Plp Gugatan Sederhana Rahn Tasjily file(PDF)
584 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA.Plp Gugatan Sederhana Rahn Tasjily file(PDF)
585 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Smd Ekonomi Syariah (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
586 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Bjn Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
587 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
588 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA Crp. Wanprestasi Murabahah file(PDF)
589 2021 4/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
590 2021 5/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
591 2021 6/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
592 2021 7/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
593 2021 8/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
594 2021 9/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
595 2021 1/Pdt.G.S/2020/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
596 2021 10/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
597 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
598 2021 11/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
599 2021 3/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
600 2021 12/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
601 2021 4/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
602 2021 13/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
603 2021 5/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
604 2021 14/Pdt.GS/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
605 2021 6/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
606 2021 15/Pdt.GS/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
607 2021 7/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
608 2021 16/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
609 2021 8/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
610 2021 17/Pdt.GS/2021/PA Crp Wanprestasi Qord file(PDF)
611 2021 9/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
612 2021 18/Pdt.GS/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
613 2021 10/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
614 2021 19/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
615 2021 11/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
616 2021 20/Pdt.GS/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
617 2021 12/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
618 2021 21/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
619 2021 13/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
620 2021 22/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
621 2021 14/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
622 2021 15/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
623 2021 24/Pdt.G/2021/PTA.Mks Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
624 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA Mna Wanprestasi Murabahah file(PDF)
625 2021 3/Pdt.G.S/2021/PA Mna. Wanprestasi (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
626 2021 4/Pdt.G.S/2021/PA Mna. Wanprestasi Murabahah file(PDF)
627 2021 5/Pdt.G.S/2021/PA Mna. Wanprestasi Murabahah file(PDF)
628 2021 1/Pdt.GS/2021/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
629 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA Bn Wanprestasi (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
630 2021 3/Pdt.G.S/2021/PA Bn. Wanprestasi Murabahah file(PDF)
631 2021 4/Pdt.G.S/2021/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
632 2021 5/Pdt.G.S/2021/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
633 2021 6/Pdt.G.S/2021/PA Bn Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
634 2021 14/Pdt.G/2021/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
635 2021 02/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Mudharabah file(PDF)
636 2021 45/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)