NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2017 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
2 2017 1903/Pdt.G/2017/PA.Badg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
3 2017 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
4 2017 0517/Pdt.G/2017/PA.Bgl Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
5 2017 0548/Pdt.G/2017/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
6 2017 806/Pdt.G/2017/PA.Bgl Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
7 2017 1415/Pdt.G/2017/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
8 2017 1566/Pdt.G/2017/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
9 2017 1168/Pdt.G/2017/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
10 2017 1391/Pdt.G/2017/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
11 2017 275/Pdt.G/2017/PA.Bky Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
12 2017 2500/Pdt.G/2017/PA.Kbm Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
13 2017 0244/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
14 2017 0403/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
15 2017 0404/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
16 2017 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
17 2017 1415/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
18 2017 1487/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
19 2017 1224/Pdt.G/2017/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
20 2017 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk BI cheking_Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
21 2017 1717/Pdt.G/2017/PA.Tmk Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
22 2017 0136/Pdt.G/2017/PA.Mtk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
23 2017 0215/Pdt.G/2017/PA.Mtk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
24 2017 91/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
25 2017 144/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
26 2017 237/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
27 2017 7/Pdt.G/2017/PTA.Jb Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
28 2017 20/Pdt.G/2017/PTA.Jb Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
29 2017 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
30 2017 0036/PdtG/2017/PTA_Pdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
31 2017 0041/PdtG/2017/PTA_Pdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
32 2017 08/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
33 2017 29/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
34 2017 54/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
35 2017 96/Pdt.G/2017/PTA.Sby Perbuatan Melawan Hukum Uncategory file(PDF)
36 2017 120/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
37 2017 138/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
38 2017 338/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
39 2017 63/Pdt.G/2017/PTA.Yk. Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
40 2017 74/Pdt.G/2017/PTA.Yk. Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
41 2017 0238/Pdt.G/2017/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
42 2017 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
43 2017 1030/Pdt.G/2017/PA-Lpk. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
44 2017 1031/Pdt.G/2017/PA.Lpk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
45 2017 1459/Pdt.G/2017/PA-Lpk Ekonomi Syariah Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
46 2017 202/Pdt.G/2017/PA.Pbr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
47 2017 965/Pdt.G/2017/PA.Pbr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
48 2017 1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
49 2017 470/Pdt.G/2017/PA.Plk Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
50 2017 689/Pdt.G/2017/PA.MLG Ekonomi Syariah (Pembatalan Hak Tanggungan) Murabahah file(PDF)
51 2017 877/Pdt.G/2017/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
52 2017 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
53 2017 1376/Pdt.G/2017/PA.Bpp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
54 2017 1019/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
55 2017 5238/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
56 2017 1006/Pfdt.G/2017/PA.Mr Ekonomi Syariah (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
57 2017 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
58 2017 2500/Pdt.G/2017/PA.Lmg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
59 2017 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
60 2017 517/Pdt.G/2017/PA.Bgl Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Ijarah file(PDF)
61 2017 0548/Pdt.G/2017/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
62 2017 806/Pdt.G/2017/PA.Bgl Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
63 2017 1415/Pdt.G/2017/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
64 2017 1566/Pdt.G/2017/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
65 2017 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
66 2017 3286/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr Ekonomi Syariah Ingkar Janji (Wanprestasi) file(PDF)
67 2017 2345/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
68 2017 0460/Pdt.G/2017/PA.Ngw Gugatan Sederhana Ijarah file(PDF)
69 2017 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr Ekonomi Syariah Ingkar Janji (Wanprestasi) file(PDF)
70 2017 435/Pdt.G/2017/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
71 2017 589/Pdt.G/2017/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
72 2017 694/Pdt.G/2017/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
73 2017 695/Pdt.G/2017/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
74 2017 142/Pdt.G/2017/PA.Bkl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
75 2017 36/Pdt.G/2017/PTA.Pdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
76 2017 149/Pdt.G/2017/PTA.Mks Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
77 2017 6/Pdt.G/2017/PTA.Ptk Wanprestasi Murabahah file(PDF)
78 2017 32/Pdt.G/2017/PTA.Ptk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
79 2017 30/Pdt.G/2017/PA.PST Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
80 2017 86/Pdt.G/2017/PA.PST Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
81 2017 240/Pdt.G/2017/PA.YK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
82 2017 0275/Pdt.G/2017/PA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
83 2017 0311/Pdt.G/2017/PA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
84 2017 0449/Pdt.G/2017/PA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
85 2017 454/Pdt.G/2017/PA.YK Pembatalan Akad Murabahah file(PDF)
86 2017 475/Pdt.G/2017/PA.Yk Ekonomi Syariah Wadiah file(PDF)
87 2017 514/Pdt.G/2017/PA.YK Perbuatan Melawan Hukum Murabahah file(PDF)
88 2017 76/Pdt.G/2017/PA.Btl Wanprestasi Murabahah file(PDF)
89 2017 595/Pdt.G/2017/PA.YK Perbuatan Melawan Hukum Rahn file(PDF)
90 2017 470/Pdt.G/2017/PA.Wt Perbankan Syariah Ijarah Muntahiyah Bittamlik file(PDF)
91 2017 1372/Pdt.G/2017/PA.JP Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
92 2017 275/Pdt.G/2017/PA.Bky Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
93 2017 0760/Pdt.G/2017/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
94 2017 884/Pdt.G/2017/PA.Smn Wanprestasi Pembiayaan Murabahah file(PDF)
95 2017 1225/Pdt.G/2017/PA.Smn Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
96 2017 1226/Pdt.G/2017/PA.Smn Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
97 2017 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
98 2017 Nomor 1253/Pdt.G/2017/PA.Smn Ekonomi Syariah Ijarah Multijasa file(PDF)
99 2017 124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Qardh file(PDF)
100 2017 237/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
101 2017 0740/Pdt.G/2017/PA.TDN Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
102 2017 616/Pdt.G/2017/PA.CN Ekonomi Syariah Mudharabah file(PDF)
103 2017 0295/Pdt.G/2017/PA.CN Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
104 2017 0192/Pdt.G/2017/PA.CN Ekonomi Syariah - file(PDF)
105 2017 50/Pdt.G/2017/PA.CN Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
106 2017 710/Pdt.G/2017/PA.Jmb Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
107 2017 0652/Pdt.G/2017/PA.Jmb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
108 2017 492/Pdt.G/2017/PA.Jmb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
109 2017 1512/Pdt.G/2017/PA.Kjn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
110 2017 435/Pdt.G/2017/PA.SKH Ekonomi Syariah Mudharabah file(PDF)
111 2017 1002/Pdt.G/2017/PA.SKH Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
112 2017 1149/Pdt.G/2017/PA.SKH Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
113 2017 1321/Pdt.G/2017/PA.Pmk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
114 2017 78/Pdt.G/2017/PTA.Mdn ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
115 2017 117/Pdt.G/2017/PTA.Mdn Ekonomi Syariah dll file(PDF)
116 2017 136/Pdt.G/2017/PA.MTK Ekonomi Syariah al-Murabahah file(PDF)
117 2017 215/Pdt.G/2017/PA.MTK Ekonomi Syariah al-Murabahah file(PDF)
118 2017 2207/Pdt.G/2017/PA.Sby Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
119 2017 2933/Pdt.G/2017/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
120 2017 2940/Pdt.G/2017/PA Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
121 2017 5718/Pdt.G/2017/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
122 2017 5719/Pdt.G/2017/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
123 2017 101/Pdt.G/2017/PA.Jmb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
124 2017 74/Pdt.G/2017/PTA.Yk Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
125 2017 63/Pdt.G/2017/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
126 2017 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
127 2017 0354/Pdt.G/2017/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
128 2017 496/Pdt.G/2017/PA.Ska Ekonomi Syariah Musyarakah Mutanaqisah file(PDF)
129 2017 700/Pdt.G/2017/PA.Ska Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
130 2017 705/Pdt.G/2017/PA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
131 2017 114/Pdt.G/2017/PTA.JK Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
132 2017 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
133 2017 234/Pdt.G/2017/PA.Mtr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
134 2017 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
135 2017 0030/Pdt.G/2017/PA.Bkt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
136 2017 Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Kra Ekonomi Syariah mudharabah file(PDF)
137 2017 Nomor 0403/Pdt.G/2017/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
138 2017 Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
139 2017 Nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
140 2017 Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
141 2017 Nomor 1487/Pdt.G/2017/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
142 2017 474/Pdt.G/2017/PA.Wng Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
143 2017 0309/Pdt.G/2017/PA.Wng Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)