NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2022 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg Ekonomi Syariah Muamalah file(PDF)