NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2022 6/Pdt.G/2022/PTA JK Ekonomi Syariah Perbuatan Melawan Hukum file(PDF)
2 2022 28/Pdt.G/2022/PTA JK Ekonomi Syariah Perbuatan Melawan Hukum file(PDF)
3 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bjn Gugatan Sederhana Ijarah file(PDF)
4 2022 661/Pdt.G/2021/PA.YK wanprestasi Mudharabah file(PDF)
5 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bjn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
6 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
7 2022 27/Pdt.G/2022/PA.YK wanprestasi Mudharabah file(PDF)
8 2022 296/Pdt.G/2022/PA.CN Ekonomi Syariah Mudharabah file(PDF)
9 2022 922/Pdt.G/2022/PA.Dpk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
10 2022 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg Ekonomi Syariah Al-Musyarakah file(PDF)
11 2022 6/Pdt.G/2022/PTA.Mdn Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
12 2022 647/Pdt.G/2021/PA.YK Wanprestasi Mudharabah file(PDF)
13 2022 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
14 2022 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
15 2022 19/Pdt.G/2022/PTA.Smg Ekonomi Syariah Mudharabah file(PDF)
16 2022 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg Ekonomi Syariah Muamalah file(PDF)
17 2022 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
18 2022 22/Pdt.G/2022/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
19 2022 23/Pdt.G/2022/PTA.Mdn ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
20 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.SJJ Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
21 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.SJJ Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
22 2022 3/Pdt.G.S/2022/PA.SJJ Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
23 2022 4/Pdt.G.S/2022/PA.SJJ Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
24 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
25 2022 136/Pdt.G/2022/PA TALU Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
26 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
27 2022 3/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
28 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Plj Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
29 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Plj Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
30 2022 206/PDT.G/2022/PA.KDR Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
31 2022 205/PDT.G/2022/PA.KDR Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
32 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
33 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
34 2022 26/Pdt.G/2022/PTA.Pdg Ekonomi Syariah Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
35 2022 21/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Mudharabah file(PDF)
36 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.PST Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
37 2022 14/Pdt.G/2022PA.PST Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
38 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Sby Gugatan Sederhana Musyarakah file(PDF)
39 2022 428/Pdt.G/2022/PA.Sby Ekonomi Syariah Ijarah Muntahiyyah Bittamlik file(PDF)
40 2022 20/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
41 2022 10/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
42 2022 112/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Mudharabah file(PDF)
43 2022 20/Pdt.G/2022/PTA.JK Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
44 2022 76/Pdt.G/2022/PTA.JK Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
45 2022 1/Pdt.G.S/2022/MS.Lsm Wanprestasi Murabahah file(PDF)
46 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
47 2022 382/Pdt.G/2022/PA.Wno Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
48 2022 383/Pdt.G/2022/PA.Wno Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
49 2022 83/Pdt.G/2022/PTA.JK Ekonomi Syariah tabarru’ dan wakalah bil ujrah file(PDF)
50 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
51 2022 3/Pdt.GS/2022/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
52 2022 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
53 2022 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
54 2022 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
55 2022 7/Pdt.G.S/2022/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
56 2022 43/Pdt.G/2022/PTA.Btn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
57 2022 89/Pdt.G/2022/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
58 2022 94/Pdt.G/2022/PA.Btl Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
59 2022 442/Pdt.G/2022/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
60 2022 1056/Pdt.G/2022/PA.Tng Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
61 2022 370/Pdt.G/2022/PA.Tng Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
62 2022 6/Pdt.G/2022/PTA JK Ekonomi Syariah Perbuatan Melawan Hukum file(PDF)
63 2022 20/Pdt.G/2022/PTA JK Ekonomi Syariah Pembiayaan file(PDF)
64 2022 83/Pdt.G/2022/PTA JK Ekonomi Syariah Wanprestasi file(PDF)
65 2022 262/Pdt.G/2022/PA.Kdr Ekonomi Syariah Mudharabah file(PDF)
66 2022 263/Pdt.G/2022/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
67 2022 266/Pdt.G/2022/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
68 2022 35/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
69 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
70 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
71 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bta Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
72 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bta Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
73 2022 464/Pdt.G/2022/PA.Btl Ekonomi Syariah Ijarah Multijasa file(PDF)
74 2022 89/Pdt.G/2022/PA.btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
75 2022 237/Pdt.G/2022/PA.Yk Wanprestasi Mudharabah file(PDF)
76 2022 238/Pdt.G/2022/PA.Yk Wanprestasi Mudharabah file(PDF)
77 2022 239/Pdt.G/2022/PA.Yk Wanprestasi Mudharabah file(PDF)
78 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Yk Wanprestasi Murabahah file(PDF)
79 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Yk Wanprestasi Murabahah file(PDF)
80 2022 157/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
81 2022 155/Pdt.G/2022/PTA.JK Wanprestasi Murabahah file(PDF)
82 2022 03/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
83 2022 04/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
84 2022 05/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
85 2022 106/Pdt.G/2022/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
86 2022 157/Pdt.G/2022/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
87 2022 162/Pdt.G/2022/PTA JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
88 2022 168/Pdt.G/2022/PTA.JK Ekonomi Syariah Wanprestasi file(PDF)
89 2022 171/Pdt.G/2022/PTA.JK Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
90 2022 53/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
91 2022 58/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
92 2022 63/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
93 2022 68/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
94 2022 72/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
95 2022 74/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
96 2022 174/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
97 2022 190/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
98 2022 266/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
99 2022 224/Pdt.G/2022/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
100 2022 220/Pdt.G/2022/PTA.JK Ekonomi Syariah Wanprestasi file(PDF)
101 2022 316/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
102 2022 334/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Derden Verzet (ekonomi syariah) Musyarakah file(PDF)
103 2022 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
104 2022 7/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
105 2022 506/Pdt.G/2022/PTA.Sby Ekonomi syariah ijarah file(PDF)
106 2022 264/Pdt.G/2022/PTA.Sby Ekonomi syariah Uncategorize file(PDF)
107 2022 385/Pdt.G/2022/PTA.Sby Ekonomi syariah Ekonomi syariah file(PDF)
108 2022 488/Pdt.G/2022/PTA.Sby Ekonomi syariah ijarah file(PDF)
109 2022 493/Pdt.G/2022/PT A.Sby Ekonomi syariah musyarakah file(PDF)
110 2022 506/Pdt.G/2022/PTA.Sby Ekonomi syariah musyarakah file(PDF)
111 2022 1312/Pdt.G/2022/PA.PLG Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
112 2022 526/Pdt.G/2022/PA.PLG Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
113 2022 2200/Pdt.G/2022/PA.BL Ekonomi Syariah Dana Talangan Haji file(PDF)
114 2022 100/Pdt.G/2022/PTA.Mdn ekonomi syariah/perbuatan melawan hukum murobahah file(PDF)
115 2022 142/Pdt.G/2022/PTA.Mdn ekonomi syariah Ijarah Muntahiyya Bittamlik file(PDF)
116 2022 62/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
117 2022 136/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
118 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.LLG GUGATAN SEDERHANA Murabahah file(PDF)
119 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.LLG GUGATAN SEDERHANA Mudharabah file(PDF)