NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2024 9/Pdt.G/2024/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
2 2024 39/Pdt.G/2024/PTA.JK Ekonomi Syariah Asuransi Jiwa Syariah file(PDF)
3 2024 46/Pdt.G/2024/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
4 2024 1/Pdt.G.S/2024/PA.Skh Gugatan Sederhana Wanprestasi Mudharabah file(PDF)
5 2024 4/Pdt.G.S/2024/PA.Skh Gugatan Sederhana Murabahah bil Wakalah file(PDF)
6 2024 Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.Mdn Ekonomi Murabahah file(PDF)
7 2024 Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Istishna file(PDF)
8 2024 Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Asuransi Syariah file(PDF)
9 2024 Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
10 2024 Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
11 2024 76/Pdt.G/2024/PTA.JK Ekonomi Syariah Uncategorize file(PDF)
12 2024 1/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
13 2024 2/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Ijarah Muntahiyah Bittamilk file(PDF)
14 2024 3/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
15 2024 4/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
16 2024 5/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
17 2024 6/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
18 2024 7/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Qardh file(PDF)
19 2024 8/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
20 2024 9/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
21 2024 10/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
22 2024 12/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
23 2024 96/Pdt.G/2024/PA.Wng Ekonomi Syariah Mudharabah file(PDF)
24 2024 97/Pdt.G/2024/PA.Wng Ekonomi Syariah Mudharabah file(PDF)