NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2020 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
2 2019 01/Pdt.G.S/2019/PA.Badg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
3 2019 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
4 2019 03/Pdt.GS/2019/PA.Badg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
5 2019 04/Pdt.GS/2019/PA.Badg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
6 2017 1903/Pdt.G/2017/PA.Badg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
7 2019 2/Pdt.GS/2019/PA.Badg Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
8 2019 3/Pdt.GS/2019/PA.Badg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
9 2019 0001/Pdt.GS/2019/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
10 2019 0002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
11 2017 0548/Pdt.G/2017/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
12 2017 1415/Pdt.G/2017/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
13 2017 1566/Pdt.G/2017/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
14 2016 1636/Pdt.G/2016/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
15 2019 1861/Pdt.G/2019/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
16 2019 1/Pdt.GS/2019/PA.Ba Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
17 2019 2/Pdt.GS/2019/PA.Ba Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
18 2019 7/Pdt.GS/2019/PA.Ba Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
19 2020 766/Pdt.G/2020/PA.Ba Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
20 2019 972/Pdt.G/2019/PA.Ba Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
21 2019 1198/Pdt.G/2019/PA.Ba Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
22 2018 2300/Pdt.GS/2018/PA.Ba Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
23 2019 323/Pdt.G/2019/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
24 2020 512/Pdt.G/2020/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
25 2018 861/Pdt.G/2018/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
26 2017 1168/Pdt.G/2017/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
27 2017 1391/Pdt.G/2017/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
28 2018 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
29 2017 275/Pdt.G/2017/PA.Bky Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
30 2019 1/Pdt.GS/2019/PA.Bji Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
31 2020 1268/Pdt.G/2020/PA/Bgr Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
32 2019 1388/Pdt.G/2019/PA.Bgr Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
33 2019 1449/Pdt.G/2019/PA.Bgr Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
34 2019 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
35 2019 5182/Pdt.G/2019/PA.Clp Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
36 2019 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
37 2019 0005/Pdt.GS/2019/PA.Clp Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
38 2019 0006/Pdt.GS/2019/PA.Clp Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
39 2019 0010/Pdt.GS/2019/PA.Clp Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
40 2019 0010/Pdt.GS/2019/PA.Clp Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
41 2018 181/Pdt.G/2018/PA.Kbm Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
42 2017 2500/Pdt.G/2017/PA.Kbm Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
43 2019 001/Pdt.G.S/2019/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
44 2020 001/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
45 2020 002/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
46 2020 003/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
47 2020 004/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
48 2020 005/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
49 2020 006/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
50 2020 007/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
51 2020 008/Pdt.G.S/2020/Pa.Jr Wanprestasi Murabahah file(PDF)
52 2019 0002/Pdt.GS/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
53 2019 0004/Pdt.GS/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
54 2019 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
55 2017 0244/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
56 2017 0403/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
57 2017 0404/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
58 2019 0613/Pdt.G/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
59 2018 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
60 2016 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
61 2017 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
62 2017 1415/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
63 2017 1487/Pdt.G/2017/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
64 2020 1/Pdt.GS/2020/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
65 2020 99/Pdt.G/2020/PA.Tmk Jual Beli Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
66 2016 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
67 2020 357/Pdt.G/2020/PA Tmk Perlawanan Eksekusi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
68 2018 393/Pdt.G/2018/PA.Tmk Perlawanan Eksekusi HT Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
69 2018 491/Pdt.G/2018/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
70 2019 527/Pdt.G/2019/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
71 2019 611/Pdt.G/2019/PA.Tmk PMH_Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
72 2020 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk Perlawanan Eksekusi HT_Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
73 2020 1038/Pdt.G/2020/PA Tmk Perlawanan Eksekusi Fidusia Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
74 2016 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
75 2018 1065/Pdt.G/2018/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
76 2019 1193/Pdt.G/2019/PA Tmk Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
77 2017 1224/Pdt.G/2017/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
78 2016 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk Perlawanan Parate Eksekusi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
79 2016 1576/Pdt.G/2016/PA.Tmk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
80 2019 1603/Pdt.G/2019/PA Tmk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
81 2017 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk BI cheking_Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
82 2019 1704/Pdt.G/2019/PA Tmk Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
83 2017 1717/Pdt.G/2017/PA.Tmk Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
84 2019 1831/Pdt.G/2019/PA Tmk Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
85 2019 1882/Pdt.G/2019/PA Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
86 2019 1951/Pdt.G/2019/PA Tmk Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
87 2017 0136/Pdt.G/2017/PA.Mtk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
88 2017 0215/Pdt.G/2017/PA.Mtk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
89 2018 0760/Pdt.G/2018/PA.Plg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
90 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
91 2020 97/Pdt.G/2020/PA.Pal Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
92 2020 0001/Pdt.GS/2020/PA_Pmk Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
93 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pyb Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
94 2018 674/Pdt.G/2018/PA.Pwl Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
95 2018 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
96 2020 1/Pdt.G.S/2020.PA.Smg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
97 2019 5/Pdt.G.S/2019/PA.Smg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
98 2019 6/Pdt.G.S/2019/PA.Smg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
99 2019 7/Pdt.G.S/2019/PA.Smg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
100 2020 0190/Pdt.G/2020/PA.Sglt Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
101 2019 0332/Pdt.G/2019/PA.Sglt Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
102 2019 345/Pdt.G/2019/PA.Tng Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
103 2019 847/Pdt.G/2019/PA.Tng Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
104 2019 2811/Pdt.G/2019/PA.Tng Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
105 2019 261/Pdt./2019/PA.Tte Wanprestasi Murabahah file(PDF)
106 2020 0001/Pdt.GS/2020/PA.TA Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
107 2020 0002/Pdt.GS/2020/PA.TA Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
108 2020 0003/Pdt.GS/2020/PA.TA Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
109 2016 55/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
110 2020 2/Pdt.G/2020/PTA.Jb Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
111 2015 5/Pdt.G/2015/PTA.Jb Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
112 2017 7/Pdt.G/2017/PTA.Jb Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
113 2017 20/Pdt.G/2017/PTA.Jb Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
114 2018 23/Pdt.G/2018/PTA.Jb Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
115 2015 37/Pdt.G/2015/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
116 2019 86/Pdt.G/2019/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
117 2015 142/Pdt.G/2015/PA. Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
118 2020 473/Pdt.G/2020/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
119 2019 690/Pdt.G/2019/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
120 2012 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
121 2016 727/Pdt.G/2016/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
122 2018 922/Pdt.G/2018/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
123 2020 1265/Pdt.G/2020/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
124 2018 1593/Pdt.G/2018/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
125 2016 1884/Pdt.G/2016/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
126 2019 2423/Pdt.G/2019/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
127 2016 2461/Pdt.G/2016/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
128 2019 2539/Pdt.G/2019/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
129 2020 12/Pdt.G/2020/PTA.Pal Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
130 2017 29/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
131 2017 54/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
132 2018 111/Pdt.G/2018/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
133 2018 119/Pdt.G/2018/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
134 2017 120/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
135 2019 307/Pdt.G/2019/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
136 2019 316/Pdt.G/2019/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
137 2020 413/Pdt.G/2020/PTA.Sby Perbuatan Melawan Hukum Murabahah file(PDF)
138 2020 487/Pdt.G/2020/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
139 2019 0002/pdt.GS/2019/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
140 2019 0002/Pdt.GS/2019/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
141 2018 17/Pdt.G/2018/PTA.Yk Bisnis Syariah Murabahah file(PDF)
142 2018 21/Pdt.G/2018/PTA.Yk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
143 2016 27/Pdt.G/2016/PTA.Yk Perbankan Syariah murabahah file(PDF)
144 2020 27/Pdt.G/2020/PTA.Yk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
145 2018 28/Pdt.G/2018/PTA.Yk Perbankan Syariah murabahah file(PDF)
146 2018 31/Pdt.G/2018/PTA.Yk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
147 2020 34/Pdt.G/2020/PTA.Yk Bisnis Syariah Murabahah file(PDF)
148 2015 48/Pdt.G/2015/PTA.Yk Bisnis Syariah Murabahah file(PDF)
149 2011 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Bisnis Syariah Murabahah file(PDF)
150 2017 63/Pdt.G/2017/PTA.Yk. Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
151 2018 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk. Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
152 2018 70/Pdt.G/2018/PTA.Yk. Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
153 2016 320/Pdt.G/2015/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
154 2016 326/Pdt.G/2016/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
155 2013 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
156 2013 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
157 2014 0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
158 2014 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
159 2014 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
160 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
161 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
162 2006 248/Pdt.G/2006/PA.Bkt Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
163 2006 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg Perbankan Syariah (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
164 2008 419/Pdt.G/2008/PA.SEL Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
165 2019 133/Pdt.G/2019/PTA.JK Wanpretasi Murabahah file(PDF)
166 2020 15/Pdt.G/2020/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
167 2016 0920/Pdt.G/2016/PA.Gtlo wanprestasi murabahah file(PDF)
168 2017 0238/Pdt.G/2017/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
169 2017 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
170 2018 0144/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
171 2020 5/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
172 2020 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
173 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
174 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
175 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
176 2018 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
177 2018 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
178 2018 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
179 2016 0599/Pdt.G/2016/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
180 2016 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
181 2019 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
182 2019 1/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
183 2018 5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
184 2019 9/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
185 2018 10/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
186 2020 Nomor : 1/Pdt.G/2020/PTA.MU Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
187 2018 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
188 2016 01/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Syariah Murabahah file(PDF)
189 2016 02/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Syariah Murabahah file(PDF)
190 2016 03/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Syariah Murabahah file(PDF)
191 2016 04/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
192 2016 06/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
193 2016 08/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
194 2016 09/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
195 2016 10/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
196 2016 12/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
197 2016 13/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
198 2016 14/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
199 2016 16/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
200 2016 15/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
201 2016 19/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
202 2016 21/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
203 2016 22/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
204 2016 23/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
205 2016 24/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
206 2016 25/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
207 2016 26/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
208 2016 27/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
209 2016 20/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
210 2018 1615/Pdt.G/2018/PA.Wng Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
211 2019 13/Pdt.G/2019/PTA.MU Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
212 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Smd Ekonomi Syariah (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
213 2019 144/Pdt.G/2019/PA.Tlk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
214 2020 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Adl Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
215 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
216 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Mn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
217 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
218 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
219 2020 4/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
220 2020 5/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
221 2020 6/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
222 2020 7/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
223 2020 8/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
224 2020 9/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
225 2020 10/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
226 2020 11/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
227 2020 12/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
228 2020 13/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
229 2020 14/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
230 2020 15/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
231 2020 16/Pdt.G.S/2020/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
232 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.SIT Gugatan Sederhana (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
233 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
234 2019 3/Pdt.G.S/2019/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
235 2019 4/Pdt.G.S/2019/PA.SIT Gugatan Sederhana (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
236 2019 5/Pdt.G.S/2019/PA.SIT Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
237 2019 2129/Pdt.G/2019/PA.Po Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
238 2019 1468/Pdt.G/2019/PA.Po Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
239 2017 1030/Pdt.G/2017/PA-Lpk. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
240 2017 1031/Pdt.G/2017/PA.Lpk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
241 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Plk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
242 2020 2/Pdt.G.S/2020?PA.Bjn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
243 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
244 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA Crp. Wanprestasi Murabahah file(PDF)
245 2021 4/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
246 2021 5/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
247 2021 6/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
248 2021 7/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
249 2021 8/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
250 2021 9/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
251 2021 10/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
252 2021 11/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
253 2021 12/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
254 2021 13/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
255 2021 14/Pdt.GS/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
256 2021 15/Pdt.GS/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
257 2021 16/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
258 2021 18/Pdt.GS/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
259 2021 19/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
260 2021 20/Pdt.GS/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
261 2021 21/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
262 2021 22/Pdt.G.S/2021/PA Crp Wanprestasi Murabahah file(PDF)
263 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Spg Wanprestasi Murabahah file(PDF)
264 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.Spg Wanpretasi Murabahah file(PDF)
265 2015 1393/Pdt.G/2015/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
266 2015 2303/Pdt.G/2015/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
267 2017 689/Pdt.G/2017/PA.MLG Ekonomi Syariah (Pembatalan Hak Tanggungan) Murabahah file(PDF)
268 2018 1017/Pdt.G/2018/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
269 2017 877/Pdt.G/2017/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
270 2019 480/Pdt.G/2019/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
271 2019 800/Pdt.G/2019/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
272 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.MLG Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
273 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.MLG Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
274 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
275 2016 0157/Pdt.G/2016/PA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
276 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bjn Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
277 2020 810/Pdt.G/2020/PA.Bjm Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
278 2013 1173/Pdt.G/2013/PA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
279 2013 1349/Pdt.G/2013/PA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
280 2020 2094/Pdt.G/2020/PA.Jbg Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
281 2021 1/Pdt.GS/2021/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
282 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA Bn Wanprestasi (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
283 2021 3/Pdt.G.S/2021/PA Bn. Wanprestasi Murabahah file(PDF)
284 2021 4/Pdt.G.S/2021/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
285 2021 5/Pdt.G.S/2021/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
286 2021 6/Pdt.G.S/2021/PA Bn Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
287 2020 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
288 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
289 2020 4/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
290 2020 6/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
291 2020 07/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
292 2020 08/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
293 2020 9/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
294 2020 11/Pdt.G.S/2020/Pa.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
295 2020 12/Pdt.G.S/2020/Pa.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
296 2020 14/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
297 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pmk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
298 2020 15/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
299 2018 2009/Pdt.G/2018/PA.Sda Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
300 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.TA Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
301 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.TA Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
302 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.TA Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
303 2019 3434/Pdt.G/2019/PA.Sda Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
304 2017 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
305 2018 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
306 2018 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
307 2020 462/Pdt.G/2020/PA.Bpp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
308 2017 1376/Pdt.G/2017/PA.Bpp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
309 2019 01/Pdt.G.S/2019.PA.Ptk Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
310 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bkl Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
311 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA.Tgr Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
312 2020 241/Pdt.G/2020/PA.SIT Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
313 2020 271/Pdt.G/2020/PA.SIT Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
314 2020 483/Pdt.G/2020/PA.SIT Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
315 2020 484/Pdt.G/2020/PA.SIT Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
316 2020 485/Pdt.G/2020/PA.SIT Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
317 2017 5238/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
318 2018 47/Pdt.G/2018/PA.Skw Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
319 2018 747/Pdt.G/2018/PA.Gs Wanprestasi Murabahah file(PDF)
320 2019 1/Pdt.GS/2019/PA.Gs Wanprestasi Murabahah file(PDF)
321 2015 2578/Pdt.G/2015/PA.Mr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
322 2017 1006/Pfdt.G/2017/PA.Mr Ekonomi Syariah (Perdamaian) Murabahah file(PDF)
323 2017 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
324 2019 1662/Pdt.G/2019/PA.Mr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
325 2019 1893/Pdt.G/2019/PA.Mr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
326 2020 53/Pdt.G/2020/PTA.Pdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
327 2017 2500/Pdt.G/2017/PA.Lmg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
328 2016 1024/Pdt.G/2016/PA.Lmg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
329 2018 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
330 2014 89/Pdt.G/2014/PA.Mr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
331 2020 1/Pdt.GS/2020/PA.Mr Wanprestasi (AKTA PERDAMAIAN) Murabahah file(PDF)
332 2020 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Lmg Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
333 2020 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
334 2020 2625/Pdt.G/2020/PA.Lmg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
335 2019 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Lmg Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
336 2016 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
337 2017 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
338 2019 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
339 2019 620/Pdt.G/2019/Pa.Bkt Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
340 2020 240/Pdt.G/2020/PA.Bkt Perlawanan Pihak ketiga Murabahah file(PDF)
341 2018 25/Pdt.G/2018/PTA.Pdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
342 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bgl Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
343 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
344 2017 0548/Pdt.G/2017/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
345 2017 1415/Pdt.G/2017/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
346 2017 1566/Pdt.G/2017/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
347 2016 1636/Pdt.G/2016/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
348 2019 1861/Pdt.G/2019/PA.Bgl Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
349 2016 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
350 2017 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
351 2019 369/Pdt.G/2019/PA.Bkt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
352 2018 1481/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
353 2017 2345/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
354 2019 3213/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
355 2020 2097/Pdt.G/2020/PA.Bbs. Wanprestasi Murabahah file(PDF)
356 2020 2098/Pdt.G/2020/PA.Bbs. Wanprestasi Murabahah file(PDF)
357 2020 2099/Pdt.G/2020/PA.Bbs. Wanprestasi Murabahah file(PDF)
358 2019 4524/Pdt.G/2019/PA.Bbs. Wanprestasi Murabahah file(PDF)
359 2019 716/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
360 2019 715/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
361 2018 00048/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
362 2019 190/Pdt.G/2019/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
363 2020 0004/Pdt.G.S/2020/PA.Sby Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
364 2019 191/Pdt.G/2019/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
365 2018 229/Pdt.G/2018/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
366 2018 242/Pdt.G/2018/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
367 2017 435/Pdt.G/2017/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
368 2016 457/Pdt.G/2016/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
369 2017 589/Pdt.G/2017/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
370 2017 694/Pdt.G/2017/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
371 2017 695/Pdt.G/2017/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
372 2017 142/Pdt.G/2017/PA.Bkl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
373 2021 1/Pdt.G.S/2020/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
374 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
375 2021 3/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
376 2021 4/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
377 2021 5/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
378 2021 6/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
379 2021 7/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
380 2021 8/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
381 2021 9/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
382 2021 10/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
383 2021 11/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
384 2021 12/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
385 2021 13/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
386 2021 14/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
387 2021 15/Pdt.G.S/2021/PA AGM Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
388 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
389 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
390 2017 36/Pdt.G/2017/PTA.Pdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
391 2021 24/Pdt.G/2021/PTA.Mks Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
392 2020 106/Pdt.G/2020/PTA.Mks Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
393 2020 68/Pdt.G/2020/PTA.Mks Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
394 2020 12/Pdt.G/2020/PTA.Mks Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
395 2017 149/Pdt.G/2017/PTA.Mks Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
396 2017 6/Pdt.G/2017/PTA.Ptk Wanprestasi Murabahah file(PDF)
397 2017 32/Pdt.G/2017/PTA.Ptk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
398 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA Mna Wanprestasi Murabahah file(PDF)
399 2021 3/Pdt.G.S/2021/PA Mna. Wanprestasi (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
400 2021 4/Pdt.G.S/2021/PA Mna. Wanprestasi Murabahah file(PDF)
401 2021 5/Pdt.G.S/2021/PA Mna. Wanprestasi Murabahah file(PDF)
402 2019 02/Pdt.GS/2019/PA.Wt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
403 2020 189/Pdt.G/2020/PA.YK Gugatan Wanprestasi Murabahah file(PDF)
404 2020 361/Pdt.G/2020/PA.YK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
405 2020 369/Pdt.G/2020/PA.YK Gugatan Wanprestasi Murabahah file(PDF)
406 2019 985/Pdt.G/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
407 2019 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
408 2018 1617/Pdt.G/2018/PA.Bpp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
409 2016 1575/Pdt.G/2016/PA.Bpp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
410 2017 30/Pdt.G/2017/PA.PST Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
411 2017 86/Pdt.G/2017/PA.PST Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
412 2019 1449/Pdt.G/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
413 2019 614/Pdt.G/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
414 2019 552/Pdt.G/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
415 2019 14/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
416 2019 13/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
417 2019 12/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
418 2019 11/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
419 2019 10/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
420 2019 9/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
421 2019 8/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
422 2019 7/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
423 2019 6/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
424 2019 5/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
425 2019 4/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
426 2019 3/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
427 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
428 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
429 2019 506/Pdt.G/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
430 2019 193/Pdt.G/2019/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
431 2020 1152/Pdt.G/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
432 2020 1151/Pdt.G/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
433 2020 772/Pdt.G/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
434 2020 743/Pdt.G/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
435 2020 448/Pdt.G/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
436 2020 447/Pdt.G/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
437 2020 446/Pdt.G/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
438 2020 423/Pdt.G/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
439 2020 10/Pdt.G.S/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
440 2020 9/Pdt.G.S/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
441 2020 8/Pdt.G.S/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
442 2020 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
443 2020 7/Pdt.G.S/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
444 2020 5/Pdt.G.S/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
445 2020 4/Pdt.G.S/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
446 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
447 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btl Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
448 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
449 2020 64/Pdt.G/2020/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
450 2019 286/Pdt.G/2019/PA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
451 2019 168/Pdt.G/2019/PA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
452 2019 357/Pdt.G/2019/PA.YK Perbuatan Melawan Hukum Murabahah file(PDF)
453 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.YK Ekonomi Syariah, Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
454 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.YK Wanprestasi Murabahah file(PDF)
455 2018 80/Pdt.G/2018/PA.YK Wanprestasi Murabahah file(PDF)
456 2018 95/Pdt.G/2018/PA.YK Perbuatan Melawan Hukum Murabahah file(PDF)
457 2017 240/Pdt.G/2017/PA.YK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
458 2017 0275/Pdt.G/2017/PA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
459 2017 0311/Pdt.G/2017/PA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
460 2017 0449/Pdt.G/2017/PA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
461 2017 454/Pdt.G/2017/PA.YK Pembatalan Akad Murabahah file(PDF)
462 2017 514/Pdt.G/2017/PA.YK Perbuatan Melawan Hukum Murabahah file(PDF)
463 2016 0551/Pdt.G/2016/PA.YK Perbuatan Melawan Hukum Murabahah file(PDF)
464 2016 0642/Pdt.G/2016/PA.YK Wanprestasi Murabahah file(PDF)
465 2016 69/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
466 2019 563/Pdt.G/2020/PA.YK Perbuatan Melawan Hukum Murabahah file(PDF)
467 2016 0385/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
468 2016 0386/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
469 2016 0424/Pdt.G/2016/PA.YK Perbuatan Melawan Hukum Murabahah file(PDF)
470 2016 0992/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
471 2016 384/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
472 2016 387/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
473 2016 988/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
474 2016 989/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
475 2016 991/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
476 2016 993/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
477 2017 76/Pdt.G/2017/PA.Btl Wanprestasi Murabahah file(PDF)
478 2020 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
479 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Kag Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
480 2016 369/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
481 2016 370/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
482 2016 372 /Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
483 2016 372 /Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
484 2016 373/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
485 2016 375/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
486 2016 376/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
487 2016 1116/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
488 2016 1117/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
489 2016 1118/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
490 2016 1119/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
491 2016 1120/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
492 2016 1121/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
493 2016 1122/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
494 2018 583/Pdt.G/2018/PA.Wt Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
495 2015 0406/Pdt.G/2015/PA.Wt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
496 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA Bn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
497 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA Bn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
498 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA Bn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
499 2020 4/Pdt.G.S/2020/PA Bn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
500 2020 5/Pdt.G.S/2020/PA Bn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
501 2020 6/Pdt.G.S/2020/PA Bn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
502 2020 7/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
503 2020 8/Pdt.G.S/2020/PA Bn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
504 2020 9/Pdt.G.S/2020/PA Bn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
505 2020 10/Pdt.G.S/2020/PA Bn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
506 2020 11/Pdt.G.S/2020/PA Bn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
507 2020 12/Pdt.G.S/2020/PA Bn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
508 2020 13/Pdt.G.S/2020/PA Bn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
509 2020 14/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
510 2020 15/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
511 2020 16/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
512 2020 17/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
513 2014 1614/Pdt.G/2014/PA.Smn Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
514 2020 18/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
515 2020 19/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
516 2020 20/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
517 2020 21/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
518 2020 22/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
519 2020 23/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
520 2020 24/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
521 2020 25/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
522 2020 835/Pdt.G/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
523 2019 554/Pdt.G.S/2019/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
524 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA Kph Wanprestasi Murabahah file(PDF)
525 2015 503/Pdt.G/2015/PA.Smn Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
526 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA Kph Wanprestasi Murabahah file(PDF)
527 2014 1614/Pdt.G/2014/PA.Smn Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
528 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA Mna Wanprestasi Murabahah file(PDF)
529 2020 1/Pdt.GS/2020/PA Pkb Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
530 2020 2/Pdt.GS/2020/PA Pkb Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
531 2020 26/Pdt.G.S/2020/PA Bn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
532 2015 0932/Pdt.G/2015/PA.Smna Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
533 2015 Nomor 0932/Pdt.G/2015/PA.Smna Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
534 2016 Nomor 765/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
535 2016 Nomor 766/Pdt.G/2016/PA.Smn Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
536 2016 767/Pdt.G/2016/PA.Smn Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
537 2016 Nomor 768/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
538 2016 Nomor 769/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
539 2016 Nomor 770/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
540 2016 Nomor 771/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
541 2016 Nomor 1326/Pdt.G/2016/PA.Smn Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
542 2016 1606/Pdt.G/2016/PA.Smn Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
543 2019 733/Pdt.G/2019/PA.JP Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
544 2017 1372/Pdt.G/2017/PA.JP Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
545 2016 0477/Pdt.G/2016/PA.JP Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
546 2019 408/Pdt.G/2019/PA.Mpr Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
547 2019 409/Pdt.G/2019/PA.Mpr Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
548 2017 275/Pdt.G/2017/PA.Bky Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
549 2018 760/Pdt.G/2018/PA.PLG Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
550 2016 1607/Pdt.G/2016/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
551 2016 1608/Pdst.G/2016/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
552 2016 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
553 2016 1610/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanpretasi Murabahah file(PDF)
554 2016 Nomor 1611/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
555 2017 0760/Pdt.G/2017/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
556 2017 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
557 2018 Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
558 2018 Nomor 297/Pdt.G/2018/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
559 2018 Nomor 725/Pdt.GS/2018/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
560 2018 Nomor 814/Pdt.GS/2018/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
561 2018 Nomor 899/Pdt.G/2018/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
562 2019 Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
563 2018 Nomor 2/Pdt.GS/2018/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
564 2019 Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
565 2019 Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
566 2019 Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
567 2019 Nomor 1618/Pdt.G/2019/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
568 2020 Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
569 2020 Nomor 6/Pdt.GS/2020/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
570 2020 Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
571 2020 Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
572 2020 Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
573 2020 Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
574 2019 Nomor 3/Pdt.GS/2029/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
575 2019 Nomor 8/Pdt.GS/2019/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
576 2019 Nomor 9/Pdt.GS/2019/PA.Smn Gugatan Sederhana (AKTA PERDAMAIAN) Murabahah file(PDF)
577 2019 Nomor 10/Pdt.GS/2019/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
578 2019 Nomor 11/Pdt.GS/2019/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
579 2019 Nomor 12/Pdt.GS/2019/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
580 2019 Nomor 13/Pdt.GS/2019/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
581 2019 Nomor 14/Pdt.GS/2019/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
582 2019 Nomor 15/Pdt.GS/2019/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
583 2019 Nomor 16/Pdt.GS/2019/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
584 2019 Nomor 17/Pdt.GS/2019/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
585 2020 24/Pdt.G/2020/PTA.Plg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
586 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bta Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
587 2019 5/Pdt.GS/2020/PA.Smn Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
588 2020 136/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
589 2020 136/Pdt.G/2020/PTA JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
590 2016 92/Pdt.g/2016/PTA JK Ekonomi Syariah (Perlawanan atas Eksekusi Lelang) Murabahah file(PDF)
591 2021 14/Pdt.G/2021/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
592 2021 45/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
593 2019 143/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
594 2020 278/Pdgt.G/2020/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
595 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
596 2020 97/Pdt.G/2020/PA.Pal Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
597 2020 510/Pdt.G/2020/PA.Pal Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
598 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA Crp. Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
599 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
600 2021 3/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
601 2021 4/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
602 2021 5/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
603 2021 6/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
604 2021 7/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
605 2021 8/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
606 2021 9/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
607 2021 10/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
608 2021 11/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
609 2021 12/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
610 2021 13/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
611 2021 14/Pdtd.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
612 2021 15/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
613 2021 16/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
614 2021 17/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
615 2021 18/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
616 2021 20/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
617 2021 21/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
618 2021 22/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
619 2021 23/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
620 2021 24/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
621 2021 25/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
622 2021 29/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
623 2021 26/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
624 2021 27/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
625 2021 28/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
626 2021 30/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
627 2021 31/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
628 2021 32/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
629 2021 33/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
630 2021 34/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
631 2021 35/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
632 2021 36/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
633 2021 37/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
634 2021 38/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
635 2021 39/Pdt.G/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
636 2021 40/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
637 2021 41/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
638 2021 42/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
639 2021 43/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
640 2021 44/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
641 2021 45/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
642 2021 19/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
643 2021 59/Pdt.G.S/2021/PA Crp. Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
644 2021 63/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
645 2021 46/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
646 2021 47/Pdt.G.S/2021/PA.Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
647 2021 49/Pdt.G.S/2021/PA Crp. Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
648 2021 50/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
649 2021 51/Pdt.G.S./2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
650 2021 52/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
651 2021 53/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
652 2021 56/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
653 2021 60/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
654 2021 62/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
655 2021 54/Pdt.G.S/2021/PA Crp. Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
656 2021 48/Pdt.G.S/2021/PA Crp. Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
657 2021 55/Pdt.G.S/2021/PA Crp. Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
658 2021 57/Pdt.G.S/2021/PA Crp. Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
659 2021 58/Pdt.G.S/2021/PA Crp. Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
660 2021 61/Pdt.G.S/2021/PA Crp Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
661 2020 322/Pdt.G/2020/PA.Krw Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
662 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Krw Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
663 2020 837/Pdt.G/2020/PA.Krw Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
664 2018 310/Pdt.G/PLW/S.EKS/2018/PA.Krw. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
665 2018 259/Pdt.G/2018/PA.Krw. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
666 2018 3/Pdt.G/2018/PA.Krw Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
667 2016 0055/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
668 2016 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
669 2016 0229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
670 2017 237/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
671 2018 72/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
672 2018 96/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
673 2018 223/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
674 2018 223/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
675 2018 280/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
676 2019 159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
677 2021 86/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
678 2021 169/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
679 2021 225/Pdt.G/2021/PTA JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
680 2021 02/Pdt.Eks/2021/PA. Dum Eksekusi Jaminan Fidusia Murabahah file(PDF)
681 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
682 2019 2/Pdt.Eks.HT./2019/PA.Pbr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
683 2018 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
684 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bjn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
685 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
686 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
687 2020 05/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
688 2020 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
689 2022 922/Pdt.G/2022/PA.Dpk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
690 2020 13/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
691 2019 3801/Pdt.G/2019/PA.Dpk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
692 2019 3172/Pdt.G/2019/PA.Dpk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
693 2020 16/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
694 2016 3330/Pdt.G/2016/PA.Dpk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
695 2017 0295/Pdt.G/2017/PA.CN Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
696 2019 17/Pdt.G.S/2019/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
697 2022 6/Pdt.G/2022/PTA.Mdn Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
698 2020 18/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
699 2019 19/Pdt.G.S/2019/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
700 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Skg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
701 2019 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Cms Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
702 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.Cms Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
703 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Cms Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
704 2022 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
705 2022 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
706 2017 50/Pdt.G/2017/PA.CN Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
707 2022 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
708 2022 22/Pdt.G/2022/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
709 2022 23/Pdt.G/2022/PTA.Mdn ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
710 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.SJJ Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
711 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Skh. Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
712 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Skh Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
713 2021 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
714 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.SJJ Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
715 2022 3/Pdt.G.S/2022/PA.SJJ Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
716 2022 4/Pdt.G.S/2022/PA.SJJ Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
717 2021 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn wanprestasi/ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
718 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
719 2022 136/Pdt.G/2022/PA TALU Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
720 2019 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
721 2019 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
722 2021 1/Pdt.GS/2021/PA.Sor Wanprestasi Murabahah file(PDF)
723 2021 2/Pdt.GS/2021/PA.Sor Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
724 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
725 2022 3/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
726 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Jbg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
727 2021 769/Pdt.G/2021/PA.Jmb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
728 2021 498/Pdt.G/2021/PA.Jmb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
729 2020 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
730 2019 1005/Pdt.G/2019/PA.Jmb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
731 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.SJJ Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
732 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA.SJJ Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
733 2021 3/Pdt.G.S/2021/PA.SJJ Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
734 2021 4/Pdt.G.S/2021/PA.SJJ Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
735 2019 981/Pdt.G/2019/PA.Jmb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
736 2018 892/Pdt.G/2018/PA.Jmb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
737 2017 0652/Pdt.G/2017/PA.Jmb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
738 2019 1291/Pdt.G.S/2019/PA.Btm Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
739 2019 1124/Pdt.G.S/2019/PA.Btm Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
740 2019 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
741 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
742 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
743 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.Btm Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
744 2020 4/Pdt.G.S/2020/PA.Btm Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
745 2020 5/Pdt.G.S/2020/PA.Btm Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
746 2020 9/Pdt.G.S/2020/PA.Btm Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
747 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Plj Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
748 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Plj Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
749 2017 492/Pdt.G/2017/PA.Jmb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
750 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA.Btm Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
751 2020 5/Pdt.G.S/2020/PA.Btm Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
752 2022 206/PDT.G/2022/PA.KDR Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
753 2022 205/PDT.G/2022/PA.KDR Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
754 2020 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btm Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
755 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
756 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
757 2021 672/Pdt.G/2021/PA.Kjn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
758 2017 1512/Pdt.G/2017/PA.Kjn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
759 2021 3/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
760 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
761 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
762 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.Kjn ekonomi syariah murabahah file(PDF)
763 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kjn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
764 2021 15/Pdt.G/2021/PTA.Pdg Perlawanan Pihak Ke TIga Murabahah file(PDF)
765 2016 1186/Pdt.G/2016/PA.SKH Wanprestasi Murabahah file(PDF)
766 2017 1149/Pdt.G/2017/PA.SKH Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
767 2019 1332/Pdt.G/2019/PA.Skh Wanprestasi Murabahah file(PDF)
768 2020 545/Pdt.G/2020/PA.Skh Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
769 2021 576/Pdt.G/2021/PA.Skh Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
770 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.LLG Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
771 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.LLG Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
772 2017 1321/Pdt.G/2017/PA.Pmk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
773 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Dmk Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
774 2018 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
775 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Dmk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
776 2019 1568/Pdt.G/2019/PA.Mr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
777 2020 82/Pdt.G/2020/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
778 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
779 2020 4/Pdt.G.S/2020/PA.Dmk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
780 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA.Mr Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
781 2021 3/Pdt.G.S/2021/PA.Mr Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
782 2019 20/Pdt.G/2019/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
783 2019 130/Pdt.G/2019/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
784 2021 245/Pdt.G/2021/PA.Pspk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
785 2017 78/Pdt.G/2017/PTA.Mdn ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
786 2018 62/Pdt.G/2018/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
787 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Bjb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
788 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA.Bjb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
789 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.PST Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
790 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.PST Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
791 2022 14/Pdt.G/2022PA.PST Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
792 2021 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
793 2020 1510/Pdt.G/2020/PA.Lmg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
794 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sby Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
795 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Sby Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
796 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Sby Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
797 2018 2/Pdt.G.S/2018/PA.Sby Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
798 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Sby Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
799 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.Sby Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
800 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
801 2015 503/Pdt.G/2015/PA.Lbt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
802 2020 5/Pdt.G.S/2020/PA.Sby Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
803 2020 7/Pdt.G.S/2020/PA.Sby Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
804 2020 6/Pdt.G.S/2020/PA.Sby Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
805 2018 49/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
806 2016 306/Pdt.G/2016/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
807 2016 459/Pdt.G/2016/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
808 2020 649/Pdt.G/2020/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
809 2021 893/Pdt.G/2021/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
810 2021 727/Pdt.G/2021/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
811 2021 728/Pdt.G/2021/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
812 2016 1663/Pdt.G/2016/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
813 2015 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
814 2019 2361/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
815 2020 2498/Pdt.G/2020/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
816 2021 2558/Pdt.G/2021/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
817 2020 2760/Pdt.G/2020/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
818 2017 2933/Pdt.G/2017/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
819 2017 2940/Pdt.G/2017/PA Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
820 2020 3401/Pdt.G/2020/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
821 2018 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
822 2019 3753/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
823 2021 3797/Pdt.G/2021/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
824 2021 4389/Pdt.G/2021/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
825 2016 4506/Pdt.G/2016/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
826 2018 4844/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
827 2016 4929/Pdt.G/2016/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
828 2019 5397/Pdt.G/2019/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
829 2020 5712/Pdt.G/2020/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
830 2017 5718/Pdt.G/2017/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
831 2017 5719/Pdt.G/2017/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
832 2020 5931/Pdt.G/2020/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
833 2022 20/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
834 2022 10/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
835 2021 83/Pdt.G/2021/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
836 2021 57/Pdt.G/2021/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
837 2021 52/Pdt.G/2021/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
838 2021 15/Pdt.G/2021/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
839 2017 101/Pdt.G/2017/PA.Jmb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
840 2020 35/Pdt.G/2020/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
841 2019 27/Pdt.G/2019/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
842 2018 70/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
843 2018 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
844 2018 31/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
845 2018 28/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
846 2018 21/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
847 2018 17/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
848 2018 16/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
849 2017 63/Pdt.G/2017/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
850 2016 27/Pdt.G/2016/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
851 2016 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
852 2017 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
853 2018 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
854 2015 0220/Pdt.G/2015/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
855 2015 0641/Pdt.G/2015/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
856 2015 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
857 2015 0667/Pdt.G/2015/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
858 2016 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
859 2016 0182/Pdt.G/2016/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
860 2016 0728/Pdt.G/2016/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
861 2016 870/Pdt.G/2016/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
862 2017 0354/Pdt.G/2017/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
863 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Tgt Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
864 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
865 2017 705/Pdt.G/2017/PA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
866 2015 142/Pdt.G/2015/PA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
867 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
868 2021 3/Pdt.G.S/2021/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
869 2021 4/Pdt.G.S/2021/PA.SIT Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
870 2019 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Clp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
871 2021 1339/Pdt.G/2021/PA.Sit Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
872 2019 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Clp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
873 2019 0003/Pdt.G.S/2019/PA.Clp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
874 2021 1338/Pdt.G/2021/PA.Sit Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
875 2021 1313/Pdt.G/2021/PA.Sit Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
876 2018 28/Pdt.G/2018/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
877 2018 30/Pdt.G/2018/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
878 2019 0006/Pdt.G.S/2019/PA.Clp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
879 2019 0007/Pdt.G.S/2019/PA.Clp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
880 2019 0008/Pdt.G.S/2019/PA.Clp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
881 2019 0009/Pdt.G.S/2019/PA.Clp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
882 2019 0010/Pdt.G.S/2019/PA.Clp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
883 2019 0011/Pdt.G.S/2019/PA.Clp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
884 2019 0012/Pdt.G.S/2020/PA.Clp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
885 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Clp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
886 2018 674/Pdt.G/2018/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
887 2018 973/Pdt.G/2018/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
888 2019 700/Pdt.G/2019/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
889 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA.Clp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
890 2021 1/Pdt.G.S/2021/MS.Lsm Wanprestasi Murabahah file(PDF)
891 2022 1/Pdt.G.S/2022/MS.Lsm Wanprestasi Murabahah file(PDF)
892 2021 1312/Pdt.G/2021/PA.Sit Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
893 2021 30/PDT.G/2021/PTA.PLG Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
894 2021 1311/Pdt.G/2021/PA.Sit Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
895 2020 424/Pdt.G/2020/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
896 2020 1/Pdt.G/2020/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
897 2021 475/Pdt.G/2021/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
898 2020 1959/Pdt.G/2020/PA.Sit Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
899 2021 660/Pdt.G/2021/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
900 2020 1750/Pdt.G/2020/PA.Sit Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
901 2020 1030/Pdt.G/2020/PA.Sit Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
902 2020 1029/Pdt.G/2020/PA.Sit Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
903 2021 945/Pdt.G/2021/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
904 2015 2206/Pdt.G/2015/PA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
905 2020 118/Pdt.G/2020/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
906 2020 1779/Pdt.G/2020/PA.Bi Wanprestasi Murabahah file(PDF)
907 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
908 2021 41/Pdt.G/2021/PA.PLG Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
909 2017 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
910 2015 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
911 2016 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
912 2017 234/Pdt.G/2017/PA.Mtr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
913 2019 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
914 2021 392/Pdt.G/2021/PA.Mtr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
915 2017 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
916 2017 0030/Pdt.G/2017/PA.Bkt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
917 2019 0672/Pdt.G/2019/PA.Bkt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
918 2021 0403/Pdt.G/2021/PA.Bkt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
919 2016 Nomor 788/Pdt.G/2016/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
920 2016 Nomor 1124/Pdt.G/2016/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
921 2016 Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
922 2020 396/Pdt.G/2020/PA.Pdg Perlawanan Terhadap Permohonan Exsekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
923 2017 Nomor 0403/Pdt.G/2017/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
924 2017 Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
925 2017 Nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
926 2017 Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
927 2017 Nomor 1487/Pdt.G/2017/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
928 2018 Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
929 2019 Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
930 2019 Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
931 2019 Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
932 2019 Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
933 2022 382/Pdt.G/2022/PA.Wno Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
934 2022 383/Pdt.G/2022/PA.Wno Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
935 2021 2154/Pdt.G/2021/PA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
936 2020 Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
937 2021 Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
938 2021 Nomor 841/Pdt.G/2021/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
939 2020 1268/Pdt.G/2020/PA/Bgr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
940 2021 1281/Pdt.G/2021/PA.Bgr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
941 2021 766/Pdt.G/2021/PA Bgr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
942 2018 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
943 2018 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
944 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
945 2021 2/Pdt.GS/2021/PA.Wng Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
946 2021 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
947 2021 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
948 2021 8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
949 2021 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
950 2021 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
951 2021 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
952 2021 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
953 2021 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
954 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
955 2022 3/Pdt.GS/2022/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
956 2022 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
957 2022 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
958 2022 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
959 2022 7/Pdt.G.S/2022/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
960 2017 0309/Pdt.G/2017/PA.Wng Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
961 2020 73/Pdt.G/2020/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
962 2022 43/Pdt.G/2022/PTA.Btn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
963 2019 3819/Pdt.G/2019/PA.Sda Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
964 2018 5391/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
965 2021 6/Pdt.G.S/2021/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
966 2021 5/Pdt.G.S/2021/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
967 2021 4/Pdt.G.S/2021/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
968 2021 3/Pdt.G.S/2021/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
969 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
970 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
971 2021 1639/Pdt.G/2021/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
972 2021 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
973 2022 89/Pdt.G/2022/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
974 2021 1359/Pdt.G/2021/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
975 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
976 2021 1255/Pdt.G/2021/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
977 2020 5/Pdt.G.S/2020/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
978 2020 6/Pdt.G.S/2020/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
979 2020 7/Pdt.G.S/2020/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
980 2021 398/Pdt.G/2021/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
981 2020 8/Pdt.G.S/2020/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
982 2020 9/Pdt.G.S/2020/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
983 2020 10/Pdt.G.S/2020/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
984 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Btl Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
985 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
986 2022 442/Pdt.G/2022/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
987 2022 1056/Pdt.G/2022/PA.Tng Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
988 2022 370/Pdt.G/2022/PA.Tng Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
989 2021 55/Pdt.G/2021/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
990 2019 2811/Pdt.G/2019/PA.Tng Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
991 2019 847/Pdt.G/2019/PA.Tng Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
992 2019 345/Pdt.G/2019/PA.Tng Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
993 2021 Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Kra Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
994 2020 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
995 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
996 2020 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
997 2020 9/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
998 2020 8/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
999 2020 6/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1000 2020 0005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1001 2020 0004/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1002 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1003 2020 7/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1004 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mgt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1005 2021 2/Pdt.G.S/2021/PA.Mgt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1006 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Kdl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1007 2019 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1008 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Jr Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1009 2020 2/Pdt.G.S/2020/PA.Jr Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1010 2020 0004/Pdt.G.S/2020/PA.Jr Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1011 2020 03/Pdt.G.S/2020/PA.Jr wanprestasi Murabahah file(PDF)
1012 2020 005/Pdt.G.S/2020/PA.Jr Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1013 2020 0006/Pdt.G.S/2020/PA.Jr Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1014 2020 07/Pdt.GS/2020/PA.Jr Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1015 2020 8/Pdt.G.S/2020/PA.Jr Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1016 2021 0001/Pdt.G.S/2021/PA Jr Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1017 2019 261/Pdt.G/2019/PA.Tte Wanpretasi Murabahah file(PDF)
1018 2022 263/Pdt.G/2022/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1019 2022 266/Pdt.G/2022/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1020 2022 35/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1021 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1022 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1023 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bta Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1024 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bta Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1025 2021 284/Pdt.G/2021/PA.Sim Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1026 2021 307/Pdt.G/2021/PA.Sim Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1027 2022 89/Pdt.G/2022/PA.btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1028 2016 197/Pdt.G/2016/PA.Kis Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1029 2018 1117/Pdt.G/2018/PA.Kis Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1030 2019 700/Pdt.G/2019/PA.Kis Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1031 2014 945/Pdt.G/2014/PA.ME Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1032 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.Yk Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1033 2022 2/Pdt.G.S/2022/PA.Yk Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1034 2018 1135/Pdt.G/2018/PA.Bta Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1035 2021 119/Pdt.G/2021/PA.Yk Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1036 2021 1/Pdt.G.S/2021/PA.Yk Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1037 2022 157/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1038 2021 499/Pdt.G/2021/PA.Yk Perbuatan Melawan Hukum Murabahah file(PDF)
1039 2021 547/Pdt.G/2021/PA.Yk Perbuatan Melawan Hukum Murabahah file(PDF)
1040 2022 155/Pdt.G/2022/PTA.JK Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1041 2022 03/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
1042 2022 04/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
1043 2022 05/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
1044 2022 106/Pdt.G/2022/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1045 2022 157/Pdt.G/2022/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1046 2022 162/Pdt.G/2022/PTA JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1047 2022 53/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1048 2022 58/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1049 2022 68/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1050 2022 72/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1051 2022 74/Pdt.G/2022/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1052 2022 174/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1053 2022 224/Pdt.G/2022/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1054 2022 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
1055 2022 7/Pdt.G.S/2022/PA.Sda Gugatan Sederhana (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
1056 2022 526/Pdt.G/2022/PA.PLG Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1057 2022 62/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1058 2023 1/Pdt.G/2023/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1059 2023 4/Pdt.G/2023/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1060 2023 12/Pdt.G/2023/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1061 2023 1/Pdt.G.S/2023/PA.Plj Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1062 2023 65/Pdt.G/2023/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1063 2023 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kra Ekonomi Syariah, Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1064 2023 106/Pdt.G/2023/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1065 2023 Nomor:32/Pdt.G/2023/PTA.Mdn ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
1066 2023 Nomor:4/Pdt.G/2023/PTA.Mdn ekonomi syariah murabahah file(PDF)
1067 2023 139/Pdt.G/2023/PTA JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1068 2023 1/Pdt.G.S/2023/PA.LLG GUGATAN SEDERHANA Murabahah file(PDF)
1069 2022 1/Pdt.G.S/2022/PA.LLG GUGATAN SEDERHANA Murabahah file(PDF)
1070 2023 171/Pdt.G/2023/PT.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1071 2024 9/Pdt.G/2024/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1072 2023 1/Pdt.G.S/2023/PA.Plp Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
1073 2024 46/Pdt.G/2024/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1074 2024 Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.Mdn Ekonomi Murabahah file(PDF)
1075 2024 Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1076 2024 Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1077 2023 Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1078 2023 Nomor 117/Pdt.G/2023/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
1079 2023 1/Pdt.G.S./2023/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1080 2023 2/Pdt.G.S./2023/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1081 2023 3/Pdt.G.S./2023/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1082 2023 6/Pdt.G.S./2023/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1083 2023 7/Pdt.G.S./2023/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1084 2023 8/Pdt.G.S./2023/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1085 2023 9/Pdt.G.S./2023/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1086 2024 1/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1087 2024 3/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1088 2024 4/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1089 2024 5/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1090 2024 6/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1091 2024 8/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1092 2024 9/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1093 2024 10/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1094 2024 12/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Murabahah file(PDF)
1095 2023 1329/Pdt.G/2023/PA.Skh Perbuatan Melawan Hukum Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)