NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2018 3902/Pdt.G/2018/PA.Badg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
2 2018 2300/Pdt.GS/2018/PA.Ba Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
3 2018 861/Pdt.G/2018/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
4 2018 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
5 2018 181/Pdt.G/2018/PA.Kbm Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
6 2018 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
7 2018 393/Pdt.G/2018/PA.Tmk Perlawanan Eksekusi HT Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
8 2018 491/Pdt.G/2018/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
9 2018 1065/Pdt.G/2018/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
10 2018 0760/Pdt.G/2018/PA.Plg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
11 2018 2021/Pdt.G/2018/PA.Plg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
12 2018 2275/Pdt.G/2019/PA.Plg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
13 2018 674/Pdt.G/2018/PA.Pwl Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
14 2018 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
15 2018 1938/Pdt.G/2018/PA.Smg Perbankan Syariah Syirkah file(PDF)
16 2018 0214/Pdt.G/2018/PA.Sglt Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
17 2018 100/Pdt.G/2018/PA.Tng Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
18 2018 72/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
19 2018 146/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
20 2018 223/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
21 2018 23/Pdt.G/2018/PTA.Jb Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
22 2018 922/Pdt.G/2018/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
23 2018 1593/Pdt.G/2018/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
24 2018 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
25 2018 23/PdtG/2018/PTA.Pdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
26 2018 25/PdtG/2018/PTA.Pdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
27 2018 111/Pdt.G/2018/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
28 2018 119/Pdt.G/2018/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
29 2018 328/Pdt.G/2018/PTA.Sby Perbuatan Melawan Hukum Uncategory file(PDF)
30 2018 369/Pdt.G/2018/PTA.Sby Perlawanan Lelang Uncategory file(PDF)
31 2018 17/Pdt.G/2018/PTA.Yk Bisnis Syariah Murabahah file(PDF)
32 2018 21/Pdt.G/2018/PTA.Yk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
33 2018 28/Pdt.G/2018/PTA.Yk Perbankan Syariah murabahah file(PDF)
34 2018 31/Pdt.G/2018/PTA.Yk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
35 2018 62/Pdt.G/2018/PTA.Yk. Perbankan Syariah mudharabah file(PDF)
36 2018 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk. Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
37 2018 70/Pdt.G/2018/PTA.Yk. Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
38 2018 0144/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
39 2018 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
40 2018 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
41 2018 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
42 2018 5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
43 2018 10/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
44 2018 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
45 2018 1615/Pdt.G/2018/PA.Wng Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
46 2018 402/Pdt.G/2018/PA.Botg Ekonomi Syariah Mudharabah file(PDF)
47 2018 1017/Pdt.G/2018/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Murabahah file(PDF)
48 2018 2501/Pdt.G/2018/PA.MLG Ekonomi Syariah (PMH) Wakalah file(PDF)
49 2018 2009/Pdt.G/2018/PA.Sda Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
50 2018 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg Ekonomi Syariah murabahah file(PDF)
51 2018 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
52 2018 47/Pdt.G/2018/PA.Skw Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
53 2018 747/Pdt.G/2018/PA.Gs Wanprestasi Murabahah file(PDF)
54 2018 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
55 2018 25/Pdt.G/2018/PTA.Pdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
56 2018 1482/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr Ekonomi Syariah Ingkar Janji (Wanprestasi) file(PDF)
57 2018 1481/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
58 2018 0567/Pdt.G/2018/PA.Ngw Gugatan Sederhana Ijarah file(PDF)
59 2018 00048/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
60 2018 229/Pdt.G/2018/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
61 2018 242/Pdt.G/2018/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
62 2018 1617/Pdt.G/2018/PA.Bpp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
63 2018 80/Pdt.G/2018/PA.YK Wanprestasi Murabahah file(PDF)
64 2018 95/Pdt.G/2018/PA.YK Perbuatan Melawan Hukum Murabahah file(PDF)
65 2018 460/Pdt.G/2018/PA.YK Wanprestasi Musyarokah file(PDF)
66 2018 967/Pdt.G/2018/PA.Wno Wanprestasi Ijarah file(PDF)
67 2018 1326/Pdt.G/2018/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
68 2018 692/Pdt.G/2018/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
69 2018 192/Pdt.G/2018/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
70 2018 191/Pdt.G/2018/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
71 2018 190/Pdt.G/2018/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
72 2018 583/Pdt.G/2018/PA.Wt Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian) Murabahah file(PDF)
73 2018 760/Pdt.G/2018/PA.PLG Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
74 2018 Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
75 2018 Nomor 297/Pdt.G/2018/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
76 2018 Nomor 394/Pdt.GS/2018/PA.Smn Gugatan Sederhana Rahn file(PDF)
77 2018 Nomor 395/Pdt.GS/2018/PA.Smn Gugatan Sederhana Ijarah Multijasa file(PDF)
78 2018 Nomor 396/Pdt.GS/2018/PA.Smn Gugatan Sederhana Rahn file(PDF)
79 2018 Nomor 725/Pdt.GS/2018/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
80 2018 Nomor 745/Pdt.GS/2018/PA.Smn Gugatan Sederhana Rahn file(PDF)
81 2018 Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Smn Ekonomi Syariah MBA file(PDF)
82 2018 Nomor 814/Pdt.GS/2018/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
83 2018 Nomor 893/Pdt.GS/2018/PA.Smn Gugatan Sederhana Rahn file(PDF)
84 2018 Nomor 899/Pdt.G/2018/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
85 2018 Nomor 1149/Pdt.G/2018/PA.Smn Ekonomi Syariah Rahn file(PDF)
86 2018 Nomor 2/Pdt.GS/2018/PA.Smn Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
87 2018 Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Smn Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
88 2018 Nomor 1502/Pdt.G/2018/PA.Smn Ekonomi Syariah Ijarah Multijasa file(PDF)
89 2018 Nomor 2/Pdt.Eks/2018/PA.Smn Eksekusi Gugatan Sederhana Rahn file(PDF)
90 2018 01/Pdt.Eks/2018/PA.Smn Eksekusi Gugatan Sederhana Multiguna file(PDF)
91 2018 310/Pdt.G/PLW/S.EKS/2018/PA.Krw. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
92 2018 259/Pdt.G/2018/PA.Krw. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
93 2018 3/Pdt.G/2018/PA.Krw Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
94 2018 72/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
95 2018 96/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
96 2018 146/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Ekonomi Syariah lain-lain file(PDF)
97 2018 146/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Ekonomi Syariah lain-lain file(PDF)
98 2018 223/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
99 2018 223/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
100 2018 280/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
101 2018 0126/Pdt.G/2018/PA.TDN Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
102 2018 0127/Pdt.G/2018/PA.TDN Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
103 2018 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
104 2018 892/Pdt.G/2018/PA.Jmb Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
105 2018 1433/Pdt.G/2018/PA.Skh Wanprestasi Murabahah Bi Taqsith file(PDF)
106 2018 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
107 2018 62/Pdt.G/2018/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
108 2018 319/Pdt.G/2018/MS.Bna Ekonomi Syariah Al-Murabahah file(PDF)
109 2018 1/Pdt.G.S/2018/PA.Sby Gugatan Sederhana Murabahah bil Wakalah file(PDF)
110 2018 2/Pdt.G.S/2018/PA.Sby Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
111 2018 49/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
112 2018 3523/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
113 2018 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
114 2018 4844/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
115 2018 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik file(PDF)
116 2018 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Qardh file(PDF)
117 2018 6006/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Mudharabah file(PDF)
118 2018 70/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
119 2018 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
120 2018 31/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
121 2018 28/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
122 2018 21/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
123 2018 17/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
124 2018 16/Pdt.G/2018/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
125 2018 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk. Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
126 2018 1593/Pdt.G/2018/PA.Mdn Ekonomi Syariah Ijarah Muntahiyyah Bittamlik file(PDF)
127 2018 28/Pdt.G/2018/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
128 2018 30/Pdt.G/2018/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
129 2018 170/Pdt.G/2018/PA.Ska Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
130 2018 588/Pdt.G/2018/PA.Ska Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
131 2018 674/Pdt.G/2018/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
132 2018 803/Pdt.G/2018/PA.Ska Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
133 2018 973/Pdt.G/2018/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
134 2018 1/Pdt.Eks-GS/2018/PA.LLG Gugatan Sederhanah Murabaha file(PDF)
135 2018 Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
136 2018 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
137 2018 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng Gugatan sederhana Murabahah file(PDF)
138 2018 0524/Pdt.G/2018/PA.Prob Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
139 2018 5391/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
140 2018 100/Pdt.G/2018/PA.Tng Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
141 2018 1117/Pdt.G/2018/PA.Kis Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
142 2018 1135/Pdt.G/2018/PA.Bta Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)