NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2019 176/Pdt.G/2019/MS.Lgs Ekonomi Syariah Qardh file(PDF)
2 2021 40/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Qardh file(PDF)
3 2017 124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Qardh file(PDF)
4 2018 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Qardh file(PDF)
5 2021 5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Gugatan sederhana Qardh file(PDF)
6 2021 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Wanprestasi Qardh file(PDF)
7 2021 1580/Pdt.G/2021/PA.MLG Ekonomi Syariah (Pembatalan Dana Talangan Haji) qardh file(PDF)
8 2024 7/Pdt.G.S./2024/PA.Wng Wanprestasi Qardh file(PDF)