NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2021 808/Pdt.G/2021/PA.CN Ekonomi Syariah Al-Murabahah file(PDF)
2 2018 319/Pdt.G/2018/MS.Bna Ekonomi Syariah Al-Murabahah file(PDF)
3 2020 210/Pdt.G/2020/MS.Bna Ekonomi Syariah Al-Murabahah file(PDF)
4 2017 136/Pdt.G/2017/PA.MTK Ekonomi Syariah al-Murabahah file(PDF)
5 2017 215/Pdt.G/2017/PA.MTK Ekonomi Syariah al-Murabahah file(PDF)
6 2020 354/Pdt.G/2020/MS.Bna Ekonomi Syariah Al-Murabahah file(PDF)