NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2013 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
2 2013 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
3 2013 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
4 2013 1173/Pdt.G/2013/PA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
5 2013 1349/Pdt.G/2013/PA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)