NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2023 7/Pdt.G/2023/PTA.JK Ekonomi Syariah Wakalah bil Ujrah file(PDF)
2 2023 1/Pdt.G/2023/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
3 2023 4/Pdt.G/2023/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
4 2023 18/Pdt.G/2023/PTA.JK Ekonomi Syariah Musyarokah file(PDF)
5 2023 12/Pdt.G/2023/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
6 2023 1/Pdt.G.S/2023/PA.Plj Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
7 2023 62/Pdt.G/2023/PTA.JK. Ekonomi Syariah Musyarakah Mutanaqisah dan ijarah file(PDF)
8 2023 65/Pdt.G/2023/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
9 2023 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
10 2023 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kra Ekonomi Syariah, Gugatan Sederhana Murabahah file(PDF)
11 2023 87/Pdt.G/2023/PTA.JK Ekonomi Syariah Akad Musyarakah Mutanaqisah file(PDF)
12 2023 106/Pdt.G/2023/PTA.JK Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
13 2023 Nomor:22/Pdt.G/2023/PTA.Mdn ekonomi syariah mudhorobah file(PDF)
14 2023 Nomor:65/Pdt.G/2023/PTA.Mdn ekonomi syariah murobahah file(PDF)
15 2023 Nomor:30/Pdt.G/2023/PTA.Mdn ekonomi syariah Musyarakah file(PDF)
16 2023 Nomor:32/Pdt.G/2023/PTA.Mdn ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
17 2023 Nomor:61/Pdt.G/2023/PTA.Mdn ekonomi syariah musyarakah file(PDF)
18 2023 Nomor:4/Pdt.G/2023/PTA.Mdn ekonomi syariah murabahah file(PDF)
19 2023 112/Pdt.G/2023/PTA.JK Ekonomi Syariah Ijarah Muntahiyya Bittamlik file(PDF)
20 2023 119/Pdt.G/2023/PTA JK Ekonomi Syariah Wakalah Bil Ujroh file(PDF)