NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2016 1635/Pdt.G/2016/PA.Bgl Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
2 2016 1636/Pdt.G/2016/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
3 2016 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl Perbankan Syariah Ijarah file(PDF)
4 2016 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
5 2016 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
6 2016 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk Wanprestasi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
7 2016 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk Perlawanan Parate Eksekusi Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
8 2016 1576/Pdt.G/2016/PA.Tmk Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
9 2016 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng Gugatan Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
10 2016 14/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
11 2016 36/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
12 2016 55/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
13 2016 229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Gugatan Ekonomi Syariah Uncategory file(PDF)
14 2016 727/Pdt.G/2016/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
15 2016 1884/Pdt.G/2016/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
16 2016 2461/Pdt.G/2016/PA.Mdn Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
17 2016 312/Pdt.G/2016/PTA.Sby Perbuatan Melawan Hukum Uncategory file(PDF)
18 2016 351/Pdt.G/2016/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
19 2016 27/Pdt.G/2016/PTA.Yk Perbankan Syariah murabahah file(PDF)
20 2016 320/Pdt.G/2015/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
21 2016 321/Pdt.G/2016/PA.Pbg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
22 2016 325/Pdt.G/2016/PA.Pbg Perbankan Syariah Musyarakah file(PDF)
23 2016 326/Pdt.G/2016/PA.Pbg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
24 2016 0920/Pdt.G/2016/PA.Gtlo wanprestasi murabahah file(PDF)
25 2016 0599/Pdt.G/2016/PA.Gtlo ekonomi syariah murabahah file(PDF)
26 2016 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
27 2016 01/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Syariah Murabahah file(PDF)
28 2016 02/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Syariah Murabahah file(PDF)
29 2016 03/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Syariah Murabahah file(PDF)
30 2016 04/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
31 2016 06/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
32 2016 08/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
33 2016 09/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
34 2016 10/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
35 2016 12/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
36 2016 13/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
37 2016 14/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
38 2016 16/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
39 2016 15/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
40 2016 19/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
41 2016 21/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
42 2016 22/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
43 2016 23/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
44 2016 24/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
45 2016 25/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
46 2016 26/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
47 2016 27/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
48 2016 20/Pdt.Eks./2016/PA.Spn Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Murabahah file(PDF)
49 2016 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi Ekonomi Syariah Muzara’ah file(PDF)
50 2016 765/Pdt.G/2015/PA.Pbr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
51 2016 1738/Pdt.G/2016/PA.Pbr Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
52 2016 0157/Pdt.G/2016/PA.Bjm Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
53 2016 1024/Pdt.G/2016/PA.Lmg Perbankan Syariah Murabahah file(PDF)
54 2016 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
55 2016 1635/Pdt.G/2016/PA.Bgl Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
56 2016 1636/Pdt.G/2016/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
57 2016 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
58 2016 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
59 2016 457/Pdt.G/2016/PA.Kdr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
60 2016 1575/Pdt.G/2016/PA.Bpp Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
61 2016 0551/Pdt.G/2016/PA.YK Perbuatan Melawan Hukum Murabahah file(PDF)
62 2016 0528/Pdt.G/2016/PA.YK Perbuatan Melawan Hukum Musyarokah file(PDF)
63 2016 0642/Pdt.G/2016/PA.YK Wanprestasi Murabahah file(PDF)
64 2016 69/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
65 2016 0385/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
66 2016 0386/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
67 2016 0424/Pdt.G/2016/PA.YK Perbuatan Melawan Hukum Murabahah file(PDF)
68 2016 0992/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
69 2016 384/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
70 2016 387/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
71 2016 988/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
72 2016 989/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
73 2016 991/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
74 2016 993/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
75 2016 994/Pdt.G/2016/PA.Btl Ekonomi Syariah Ijarah file(PDF)
76 2016 159/Pdt.G/2016/MS.Bna Ekonomi Syariah Wakalah bil Ujrah file(PDF)
77 2016 30/Pdt.G/2016/PA.Wno. Wanprestasi Ijarah Multi Jasa file(PDF)
78 2016 31/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
79 2016 32/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
80 2016 33/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Ijarah Multi Jasa file(PDF)
81 2016 34/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
82 2016 35/Pdt.G/2016/PA.Wno. Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
83 2016 36/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Ijarah Multi Jasa file(PDF)
84 2016 38/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Ijarah Multi Jasa file(PDF)
85 2016 39/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Ijarah Multi Jasa file(PDF)
86 2016 107/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
87 2016 108/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
88 2016 110/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
89 2016 369/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
90 2016 370/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
91 2016 372 /Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
92 2016 372 /Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
93 2016 373/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
94 2016 374/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Ijarah Multi Jasa file(PDF)
95 2016 375/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
96 2016 376/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
97 2016 1114/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
98 2016 1115/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
99 2016 1116/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
100 2016 1117/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
101 2016 1118/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
102 2016 1119/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
103 2016 1120/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
104 2016 1121/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
105 2016 1122/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Murabahah file(PDF)
106 2016 1182/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Musyarakah file(PDF)
107 2016 Nomor 223/Pdt.G/2016/PA.Smn Ekonomi syariah Ijarah file(PDF)
108 2016 Nomor 765/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
109 2016 Nomor 766/Pdt.G/2016/PA.Smn Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
110 2016 767/Pdt.G/2016/PA.Smn Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
111 2016 Nomor 768/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
112 2016 Nomor 769/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
113 2016 Nomor 770/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
114 2016 Nomor 771/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
115 2016 Nomor 1326/Pdt.G/2016/PA.Smn Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
116 2016 Nomor 1600/Pdt.G/2016/PA.Smn Ekonomi syariah Ijarah file(PDF)
117 2016 1606/Pdt.G/2016/PA.Smn Ekonomi syariah Murabahah file(PDF)
118 2016 0477/Pdt.G/2016/PA.JP Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
119 2016 1607/Pdt.G/2016/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
120 2016 1608/Pdst.G/2016/PA.Smn Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
121 2016 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
122 2016 1610/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanpretasi Murabahah file(PDF)
123 2016 Nomor 1611/Pdt.G/2016/PA.Smn Wanprestasi Murabahah file(PDF)
124 2016 13/Pdt.G/2016/PTA JK Ekonomi Syariah Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi file(PDF)
125 2016 92/Pdt.g/2016/PTA JK Ekonomi Syariah (Perlawanan atas Eksekusi Lelang) Murabahah file(PDF)
126 2016 0055/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
127 2016 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
128 2016 0229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
129 2016 3330/Pdt.G/2016/PA.Dpk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
130 2016 438/Pdt.G/2016/PA.Skh Ekonomi Syariah Mudharabah file(PDF)
131 2016 1186/Pdt.G/2016/PA.SKH Wanprestasi Murabahah file(PDF)
132 2016 177/Pdt.G/2016/MS.Bna Ekonomi Syariah Wakalah bil Ujrah file(PDF)
133 2016 306/Pdt.G/2016/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
134 2016 459/Pdt.G/2016/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
135 2016 1663/Pdt.G/2016/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
136 2016 4506/Pdt.G/2016/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
137 2016 4929/Pdt.G/2016/PA.Sby Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
138 2016 5605/Pdt.G/2016/PA.Sby Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
139 2016 27/Pdt.G/2016/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
140 2016 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
141 2016 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
142 2016 0182/Pdt.G/2016/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
143 2016 0728/Pdt.G/2016/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
144 2016 870/Pdt.G/2016/PA.Ska Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
145 2016 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
146 2016 Nomor 788/Pdt.G/2016/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
147 2016 Nomor 1124/Pdt.G/2016/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
148 2016 Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)
149 2016 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn Ekonomi Syariah Murabahah dan Musyarakah file(PDF)
150 2016 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng Ekonomi Syariah Musyarakah file(PDF)
151 2016 197/Pdt.G/2016/PA.Kis Ekonomi Syariah Murabahah file(PDF)