NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2019 1348Pdt.G/2019/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
2 2019 1553/Pdt.G/2019/PA.Bgl Perbankan Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
3 2020 510/Pdt.G/2020/PA.Pal Perbankan Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
4 2017 08/Pdt.G/2017/PTA.Sby Gugatan Ekonomi Syariah Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
5 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Plj Ekonomi Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
6 2017 1459/Pdt.G/2017/PA-Lpk Ekonomi Syariah Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
7 2020 4/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn Ekonomi Syariah Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
8 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bpp Ekonomi Syariah Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
9 2019 02/Pdt.G.S/2019.PA.Ptk Gugatan Sederhana Murabahah bil Wakalah file(PDF)
10 2020 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp Ekonomi Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
11 2019 002/Pdt.G.S/2019/PA.Lmg Perbankan Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
12 2019 1348/Pdt.G/2019/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
13 2019 1553/Pdt.G/2019/PA.Bgl Ekonomi Syariah Murabahah bil Wakalah file(PDF)
14 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn. Gugatan sederhana Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
15 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn Gugatan sederhana Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
16 2022 26/Pdt.G/2022/PTA.Pdg Ekonomi Syariah Murabahah Bil Wakalah file(PDF)
17 2020 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna Gugatan Sederhana Murabahah bil Wakalah file(PDF)
18 2018 1/Pdt.G.S/2018/PA.Sby Gugatan Sederhana Murabahah bil Wakalah file(PDF)
19 2024 4/Pdt.G.S/2024/PA.Skh Gugatan Sederhana Murabahah bil Wakalah file(PDF)