NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2016 159/Pdt.G/2016/MS.Bna Ekonomi Syariah Wakalah bil Ujrah file(PDF)
2 2007 319/Pdt.G/2017/MS.Bna Ekonomi Syariah Wakalah bil Ujrah file(PDF)
3 2016 177/Pdt.G/2016/MS.Bna Ekonomi Syariah Wakalah bil Ujrah file(PDF)
4 2023 7/Pdt.G/2023/PTA.JK Ekonomi Syariah Wakalah bil Ujrah file(PDF)