NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2021 211/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Ekonomi Syariah Qardh dan Murabahah file(PDF)