NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2023 62/Pdt.G/2023/PTA.JK. Ekonomi Syariah Musyarakah Mutanaqisah dan ijarah file(PDF)