NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2021 3371/Pdt.G/2021/PA.Dpk Ekonomi Syariah Musyarakah Muntanaqqisah file(PDF)