NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2021 99/Pdt.G/2021/PTA.Mdn wanprestasi/ekonomi syariah Murabahah dan Musyarakah file(PDF)
2 2020 151/Pdt.G/2020/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Murabahah dan Musyarakah file(PDF)
3 2016 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn Ekonomi Syariah Murabahah dan Musyarakah file(PDF)