NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2020 42/Pdt.G/2020/PTA.Yk Perbankan Syariah Murabahah Mudharabah file(PDF)