NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2020 0001/Pdt.GS/2020/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)
2 2020 0002/Pdt.GS/2020/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)
3 2020 0003/Pdt.GS/2020/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)
4 2020 0004/Pdt.G.S/2020/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)
5 2019 0005/Pdt.GS/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)
6 2019 0006/Pdt.GS/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)
7 2019 0007/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perbankan Syariah Murabahah Bit Taqsith file(PDF)