NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2020 80/Pdt.G/2020/PTA.Mdn Ekonomi Syariah Ijarah dan Musyarakah Mutanaqisah file(PDF)