NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2018 1593/Pdt.G/2018/PA.Mdn Ekonomi Syariah Ijarah Muntahiyyah Bittamlik file(PDF)
2 2020 2240/Pdt.G/2020/PA.Mdn Ekonomi Syariah Ijarah Muntahiyyah Bittamlik file(PDF)
3 2021 3094/Pdt.G/2021/PA.Mdn Ekonomi Syariah Ijarah Muntahiyyah Bittamlik file(PDF)
4 2021 3095/Pdt.G/2021/PA.Mdn Ekonomi Syariah Ijarah Muntahiyyah Bittamlik file(PDF)