NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2021 32/Pdt.G/2021/PTA.Mdn wanprestasi/ekonomi syariah Ijarah Muntahiyya Bittamlik file(PDF)
2 2019 149/Pdt.G/2019/PTA.Mdn ekonomi syariah Ijarah Muntahiyya Bittamlik file(PDF)
3 2022 142/Pdt.G/2022/PTA.Mdn ekonomi syariah Ijarah Muntahiyya Bittamlik file(PDF)
4 2023 112/Pdt.G/2023/PTA.JK Ekonomi Syariah Ijarah Muntahiyya Bittamlik file(PDF)