NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2017 470/Pdt.G/2017/PA.Wt Perbankan Syariah Ijarah Muntahiyah Bittamlik file(PDF)
2 2021 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Wanprestasi Ijarah Muntahiyah Bittamlik file(PDF)