NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2021 4924/Pdt.G/2021/PA.Sby Ekonomi Syariah Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik file(PDF)
2 2018 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby Ekonomi Syariah Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik file(PDF)