NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2016 30/Pdt.G/2016/PA.Wno. Wanprestasi Ijarah Multi Jasa file(PDF)
2 2016 33/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Ijarah Multi Jasa file(PDF)
3 2016 36/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Ijarah Multi Jasa file(PDF)
4 2016 38/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Ijarah Multi Jasa file(PDF)
5 2016 39/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Ijarah Multi Jasa file(PDF)
6 2016 374/Pdt.G/2016/PA.Wno Wanprestasi Ijarah Multi Jasa file(PDF)
7 2015 1425/Pdt.G/2015/PA.Wno Wanprestasi Ijarah Multi Jasa file(PDF)
8 2020 3/Pdt.G.S/2020/PA.Dmk Ekonomi Syariah Ijarah Multi Jasa file(PDF)
9 2019 Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Gugatan Sederhana Ijarah Multi Jasa file(PDF)
10 2021 Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Kra Gugatan Sederhana Ijarah Multi Jasa file(PDF)