NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA JENIS AKAD FILE
1 2023 87/Pdt.G/2023/PTA.JK Ekonomi Syariah Akad Musyarakah Mutanaqisah file(PDF)